Door op 10 september 2015

Opkomen voor kinderen, niet voor systemen

Op 9 september 2015 verscheen in De Stentor het persbericht “Speciaal onderwijsschool De Ambelt heft zichzelf op”. Het bericht zorgde onmiddellijk voor veel beroering, onrust en vragen. Tevens ontstond er verwarring: het persbericht heeft het over ‘opheffen’, op de site van de Ambelt staat dat er geen sprake is van opheffing. De grootste zorg echter, is of de kinderen die het nodig hebben, nog wel de juiste zorg en ondersteuning zullen krijgen, hoe dat er dan uit ziet, of de kinderen naar andere scholen en andere gebouwen moeten, of dit besluit niet veel te vroeg komt omdat het passend onderwijs nog lang niet goed ingevoerd is.

Volgens de PvdA is Passend Onderwijs gericht ​op het vergroten van kansen voor kinderen in het regulier onderwijs, als dat nodig is met extra hulp. Dat is mooi, omdat kinderen als ze volwassen worden ook in een samenleving met heel diverse mensen te maken krijgen. Natuurlijk blijven er kinderen die het ook met extra aandacht niet lukt het beste uit zichzelf te halen in het reguliere onderwijs. Daarvoor blijft speciaal onderwijs nodig. Voor scholen voor speciaal onderwijs is het belangrijk om te schakelen naar deze andere rol: ambulant in het regulier onderwijs gericht kennis inzetten in combinatie met speciaal onderwijs voor jongeren bij wie dát echt nodig is. Dat vraagt van scholen veel flexibiliteit. We vinden dat we dat mogen vragen want we zetten het belang van kinderen en niet dat van scholen centraal!
Om meer inzicht te krijgen in het besluit van de Ambelt gaat onze fractie donderdag eerst in gesprek met leden van het college van bestuur. Daarnaast wil onze fractie – samen met de andere raadsfracties – graag in een openbare informatieronde in de raadszaal in gesprek met het bestuur van de Ambelt, andere onderwijsbestuurders, ouders, leerlingen en de wethouders.

Namens de PvdA-fractie
Youcef Ben Ali
Sanneke Snuverink