Opheldering over contract Zwolle met Gazprom

Door Patty Wolthof op 7 maart 2022

Vanavond stellen alle politieke partijen mondelinge vragen over het contract dat de gemeente Zwolle heeft met Gazprom. Uit navraag blijkt dat Zwolle via een gezamenlijke aanbesteding een contract heeft met Gazprom Marketing & Trading Limited, te Londen.

De vragen die we stellen:
1. Kan het college dit contract bevestigen en zo ja, wat behelst het contract (wanneer is het afgesloten, tot wanneer loopt het, welke partijen zijn er bij betrokken) en waarom is er indertijd voor Gazprom gekozen?
2. Spekken we hiermee de Russische staatskas direct of indirect? En deelt u onze opvatting dat dit nu, gezien de invasie van Oekraïne, zeer ongewenst zou zijn?

Er zijn al meer dan 80.000 handtekeningen gezet onder de petitie #StopGazprom
3. Bent u bereid uit te zoeken hoe we zo snel mogelijk van dit contract af kunnen komen en dit (eventueel samen met buurgemeenten) op te pakken?

De oorlog in Oekraïne is op de eerste plaats vreselijk voor het Oekraïense volk en hun familie. Maar de zorgen zijn ook breder nu de energie en brandstofprijzen nóg hoger worden voor Zwollenaren.

4. Heeft het college inzicht in het effect van de invasie van Rusland in Oekraïne op de leverzekerheid en op de prijs van dit gas? Wat kunnen de gevolgen zijn voor de gemeente als organisatie en voor onze inwoners? Wat gaat het college doen als blijkt dat de energierekening van huishoudens verder stijgt als gevolg van de oorlog in Oekraïne?

Bovenstaande vragen worden maandag 7 maart tijdens de raadsvergadering door alle partijen gezamenlijk gesteld, nadat eerder een gezamenlijk statement over de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne is uitgegaan.

——————————————————————————————————————–

De PvdA-fractie is van mening dat er serieus moet worden gekeken om het contract zo snel mogelijk te ontbinden. Dat is niet eenvoudig. De VNG en Follow The Money stellen dat je door het opzeggen juist de oorlogskas meer spekt, bijvoorbeeld omdat je een boete riskeert. Er zijn echter er ook juristen die zeggen het invallen van een autonoom land best een goede reden kan zijn om een contract op te zeggen waardoor die boeteclausule vervalt:

“De rechter kan op verlangen van een der partijen de gevolgen van een overeenkomst wijzigen of deze geheel of gedeeltelijk ontbinden op grond van onvoorziene omstandigheden welke van dien aard zijn dat de wederpartij naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet mag verwachten.”

Het lijkt ons goed dat alle gemeentes met een contract samenwerken met een leger juristen en een sterke zaak voorbereiden om te proberen die contracten zo snel mogelijk te ontbinden zonder dat daarmee financieel voordeel naar Rusland gaat. Dat betekent ook internationale samenwerking want een andere partij moet dat vrijgekomen gas dan natuurlijk niet alsnog gaan opkopen. Frans Timmermans zegt daarover het volgende:

Het is dus misschien niet makkelijk, maar als we hiermee als Zwolle onze afhankelijkheid van Rusland kunnen stoppen lijkt het ons de moeite meer dan waard. Maar volgens mij is het duidelijk dat geen enkele gemeente in Nederland ook maar een cent wil bijdragen aan die vreselijke oorlog en het foute Russische regime. Het betekent natuurlijk ook dat we nog sneller moeten overstappen naar schone energie. En waar een politieke wil is, is een weg. Als we in de gemeentekantines wel alleen fairtrade producten aanbieden, maar onze ogen sluiten voor de (indirecte) steun aan een oorlogszuchtig regime, dan zijn we geen knip voor de neus waard. Dit is een nieuwe tijd, die vraagt om nieuw leiderschap. Dat is niet alleen in Brussel en Den Haag nodig, maar dat begint ook in Ommen en Dalfsen en Zwolle.

Patty Wolthof

Patty Wolthof

Een mooi, groen, lief en sociaal Zwolle, daar bouw ik als raadslid met veel liefde aan mee! Ik zet me als fractievoorzitter en raadslid in voor: > voldoende, betaalbare woningen in een veilige, mooie en groene stad. Ik strijd tegen huisjesmelkers en een tweedeling in de woningmarkt. Er is op verzoek van de PvdA een gemeentelijk meldpunt

Meer over Patty Wolthof