Door op 14 juni 2017

Ontwikkeling van de Voorsterpoort

De Voorsterpoort is al vaak besproken in deze raad en het zal ook wel niet de laatste keer zijn dat we hier over spreken. Maar het is goed dat we uit de stilstand komen en er concrete stappen gezet worden.

Het college legt ons een aantal keuzes voor en we kunnen ons daar in vinden, al hebben we daar wel een aantal voorwaarden bij. Ik loop de beslispunten even langs en dan leest u vanzelf onze voorwaarden.

Ten eerste het scenario voor het ontwikkelkader. Het college kiest voor scenario 1 en daar kunnen wij ons goed in vinden. Het is nog te vroeg voor een actieve marktbenadering, maar we zien er ook de meerwaarde van in dat het college aangeeft een aantal stimulerende maatregelen te nemen. Zover zijn we nu ook wel met de Voorsterpoort, dat we weer actief naar voren moeten kijken.

Dan de uitbreiding van de woonboulevard op de Deltion locatie. We steunen de keuze van het college om niet te wachten op de vastgoedpartijen, maar om nu door te pakken en het bestemmingsplan te wijzigen, ook al zitten daar risico’s aan. Maar we moeten de impasse doorbreken. Wel willen we een voorwaarde stellen bij deze bestemminsplanwijziging. Prima om hier meer retail te doen, maar dan wel aansluitend bij de woonboulevard. Het moet dus woongerelateerde detailhandel zijn. Wij willen niet dat hier een concurrent voor de binnenstad ontstaat met andere dan woondetailhandel. We horen graag van de wethouder dat deze voorwaarde wordt ingevuld.

Dan het derde beslispunt en daar zit een zwaar punt voor onze fractie. Bij het oorspronkelijk plan voor de Voorsterpoort werd de leisurebestemming in dit gebied geplaatst vanuit de gedachte dat de IJsselhallen naar dit gebied zouden worden verplaatst. Nu is weliswaar het huurcontract met Libema verlengd, maar voor onze fractie blijft voorop staan dat de IJsselhallen daarna daar weg moeten omdat woningbouw op die locatie van groot belang is voor de ontwikkeling van onze stad. En dan houden wij nog steeds vast aan deze plek die we met elkaar in 2008 hebben aangewezen.

En nu stelt het college voor om op de plek met de leisurebestemming ook kleine bedrijvigheid toe te staan. En dat neemt natuurlijk ruimte in. Maar voor onze fractie daarin meegaat willen we van de wethouder de garantie dat er voldoende fysieke ruimte overblijft om de verplaatsing van de IJsselhallen naar dit gebied te kunnen blijven realiseren. Die ontwikkeling staat voor onze fractie voorop.

De PvdA kan zich vinden in het voorstel van het college, maar onder twee voorwaarden. Alleen woongerelateerde detailhandel op de Deltionlocatie en de garantie van de wethouder dat er op de Beerslokatie fysieke ruimte overblijft voor de verplaatsing van de IJsselhallen naar dit gebied.