Nr. 4 Selma Hoekstra

16 januari 2022

Ik heb mij opnieuw kandidaat gesteld voor de PvdA in Zwolle omdat ik het raadslidmaatschap erg boeiend vind en het mij veel voldoening geeft. Ik woon in het centrum, een centrum dat zoveel meer is dan alleen maar winkels. Juist door bewoning, cultuur én ondernemerschap op elkaar af te stemmen krijg je een leefbaar centrum waar je ook wil zijn nadat de winkels dicht gaan.

De Partij van de Arbeid is de enige partij waarvoor ik op de lijst zou willen staan. Dit omdat solidariteit bij de PvdA belangrijk is. Solidariteit betekent voor mij dat je je inzet voor anderen, met als doel dat iedereen mee kan doen in onze maatschappij. Solidariteit betekent voor mij een rechtvaardige en toegankelijke samenleving Dat kan gaan over geld, over onderwijs en sport. Maar ook over werk, gezondheid en religie. Het is belangrijk dat je mag zijn wie je bent en daar wil ik mij hard voor maken.

We kunnen niet meer om klimaatveranderingen heen; de opwarming van de aarde, het extreme weer en de CO2-stijging merken we ook in Zwolle. De PvdA Zwolle staat voor een duurzame samenleving en dat betekent dat we af en toe moeilijke keuzes en afwegingen maken. Dat is niet altijd populair, maar wij gaan niet voor de gemakkelijkste weg, daarvoor is dit onderwerp te belangrijk. En ook daarom is de PvdA Zwolle mijn partij. We kunnen het maar één keer goed doen!