Nr. 10 Jannes Bouma

16 januari 2022

Jannes Bouma, geboren in de Groenestraat. Op mijn negende op het Noordereiland terecht gekomen en daar woon ik nog.

Hoewel ik AOW gerechtigd ben werk ik door. Met partners en medewerkers ontwikkelen wij projecten op het gebied van technische en sociale innovatie. Particulier initiatief verbinden wij in onze projecten aan overheidsbeleid (EU en NL).

Politiek wordt ik gedreven door het besef dat een mens alleen mens is in relatie tot de medemens. Daarin heeft ieder mens waarde. Dat is in de kern samenleving. Een samenleving waarin de sterke de zwakkere steunt. Aan die samenleving moet de overheid richting geven en die samenleving moet de overheid beschermen. Dat vereist leiderschap en visie. Een sterke en sturende overheid dus.

Dat sturen is een hoofdthema voor de sociaal democratie. Daar past ondernemerschap in, maar daar past neoliberalisme niet in. In de sociaal democratie geeft de overheid richting aan de zoektocht naar zekerheid en faciliteert de overheid die zekerheid. Een sociaal democraat geeft ruimte, maar laat het begrip zekerheid niet afhangen van de markt of particulier initiatief. Ik wil politiek te bedrijven vanuit die visie.

Eerste voorwaarde is financiële bestaanszekerheid. Daar heeft de sociaal democratie een (vergeten) track record. Daarnaast zou ik mij in willen zetten voor cultuur, volkshuisvesting en zorg. Economie zou ik willen richten op behoud van een veilige en gezonde leefomgeving.

Ik houd er van dingen op scherp te zetten. Vandaar: “Inspraak is een op hol geslagen socialistisch idee-fixe, dat verheffing van het volk in de weg staat.”