Door op 13 oktober 2015

Stadkamer niet laten opdraaien voor tekort Muzerie

Gisterenavond was er een raadsdebat over het tekort van de Muzerie. De PvdA heeft tijdens het debat aangegeven principieel tegen het voorstel van het college te zijn om de bieb voor kosten van de misstappen van de Muzerie op te laten draaien. Het was de gemeente die een fusie wilde tussen de bibliotheek en de Muzerie. Dan vinden wij dat je nu de bieb niet kunt opzadelen met de problemen die de Muzerie heeft veroorzaakt, terwijl ze daar geen enkele invloed op heeft gehad.

Als de bibliotheek de kosten zou moeten dragen dan gaat dat per definitie ten koste van de doelstellingen van de bibliotheek, zoals het tegengaan van laaggeletterdheid of bevorderen van cultuureducatie.​ Dat vinden we niet acceptabel.

Wat voor ons naast dit principiële bezwaar verder nog meespeelt is dat:
– de bibliotheek heeft vanaf het begin heel constructief meegedacht en ingezet op de gewenste fusie
– de bibliotheek heeft eigenlijk altijd heel constructief meegedacht: niet alleen de fusie, ook bij de gemeentelijke wensen voor de Zara en bij de bezuinigingsopgave
– de bibliotheek zit als relatief kleine organisatie in een grote verhuisoperatie, waarbij ook nog een kink in de kabel is gekomen, waardoor ze dus twee keer moeten verhuizen. Ook daarin stellen ze zich constructief op.

Dus naast principieel onjuist vinden wij het ook volkomen onverantwoord om de Stadkamer voor de kosten van het onderzoek naar de oorzaken op te laten draaien. Vooral aangezien het college, maar ook meerdere fracties vinden dat dit uit het budget voor cultuureducatie moet worden gehaald.

Kortom, uit de lengte of de breedte, verwachten wij van het college dat de kosten voor deze onaangename situatie bij Muzerie worden betaald door de gemeente Zwolle. Gelukkig gaat het inmiddels om een ton minder dan we vorige week nog dachten. Wat ons betreft vindt de wethouder daarvoor de middelen in de door het college benoemde 75.000 euro die nu ten gunste van de gemeente vallen omdat een groot deel van de werknemers voor de 75%-regeling heeft gekozen ipv voor de 100%-regeling uitgesmeerd over 5 jaar. Daarnaast kan de resterende 140.000 die al eerder was voorzien bij de jaarrekening (maar daarna weer vrij viel omdat er eerst meer duidelijkheid rond het totale bedrag moest komen) om het tekort van de Muzerie op te vangen wat ons betreft ​toch worden vrijgespeeld. We beseffen ons dat dat niet eenvoudig is maar vinden dat we die verantwoordelijkheid moeten nemen. Dan is in ieder geval het tekort opgelost en resten nog de kosten van het onderzoek.

De PvdA vindt uiteraard dat er verantwoordelijk met gemeenschapsgeld moet worden omgegaan. De vraag is of dat bij de Muzerie is gebeurd. We vinden dat als er een verdergaand onderzoek nodig is, dit ook ten koste moet komen van de gemeente, die nog enigszins invloed had op de gang van zaken bij de Muzerie. De bibliotheek had daar in ieder geval geen enkele invloed op. De vraag is ook hoe realistisch het is dat er nog geld kan worden verhaald op mogelijke schuldigen van dit tekort en de PvdA vindt het dus principieel niet juist om in eerste instantie, puur vanuit een juridisch technische insteek, de Stadkamer verantwoordelijk te stellen voor de kosten. Besluitvorming vindt plaats op maandag 26 oktober.