Door op 28 september 2016

Mogelijk windmolens in Zwolle

De PvdA juicht het onderzoek naar de mogelijkheden van windenergie in Zwolle toe. Drie Zwolse organisaties namen het initiatief. De verkenning die het college van burgemeester en wethouders voorstelt is erop gericht te onderzoeken of windenergie in Zwolle mogelijk is en bovendien voldoet aan strenge voorwaarden. Het moet een bijdrage zijn aan de duurzaamheidsdoelstellingen van Zwolle. Het klimaatakkoord van Parijs verplicht Nederland een wezenlijke bijdrage te leveren. Zwolle moet aan die inspanning ook meewerken en dit is ok wat de drie initiatiefnemers willen.

Het initiatief van drie Zwolse organisaties hogeschool Windeheim, vrachtwagenfabrikant Scania en het burgerinitiatief Blauwvinger Energie verdient in de ogen van de PvdA een kans. Invoering van windenergie is echter alleen haalbaar en zinvol als er onder de Zwolse bevolking draagvlak voor deze vorm van energievoorziening is. Vandaar dat de partij afgelopen zaterdag in Westenholte aanwezig was om met bewoners in gesprek te gaan. De PvdA is het met het college eens dat alleen een zorgvuldig proces tot goede besluitvorming over dit gevoelige onderwerp kan leiden.