Debatbijdrage Maak plannen voor Zwolle Wereldfietsstad concreter

Door Mart oude Egbrink op 6 september 2021

Eind 2019 spraken wij in deze raad over de mobiliteitsvisie. Hoewel we lang hebben moeten wachten op die visie waren wij destijds enthousiast. Er staan duidelijke keuzes in als het gaat over voorrang voor de voetganger en de fietser. En dat enthousiasme voel ik nog steeds als ik het actieplan Zwolle Wereldfietsstad lees.

Debatbijdrage Zwolle Wereldfietstad 6 september

Niets dan lof wat onze fractie betreft als het dus gaat over de richting. Tegelijkertijd is onze fractie zoekende. Bij de mobiliteitsvisie werd een dynamische agenda van drie jaar aangekondigd die bestaat uit enerzijds concrete projecten en anderzijds actieplannen. Echter, nu bijna twee jaar na vaststelling van de mobiliteitsvisie – wederom een erg lange periode – ligt er nu het eerste actieplan. En dit in een context waarbij in het actieplan gesproken wordt over een versnelling hoger gaan.

Dan de inhoud. De fiets wordt gepresenteerd als oplossing voor alles. Voor de mobiliteit, maar ook voor het klimaat, gezondheid, cultuur, recreatie, sport, toerisme en een inclusieve samenleving. Hoge verwachtingen dus. Verwachtingen ook waar onze fractie in gelooft. Maar, om die potentie er uit te halen moet je wel investeren en voldoende concrete maatregelen nemen. En dat zien we nog niet terug. Het actieplan lijkt meer op visie-niveau te zitten dan dat het een echt actieplan is.

Het doel is simpel gezegd meer mensen vaker en langer op de fiets. Daarvoor wordt een waslijst aan maatregelen opgesomd, maar waar het in essentie om gaat is natuurlijk de infrastructuur. Veilige, comfortabele en snelle fietspaden, zonder te veel ander verkeer en met goede stallingsmogelijkheden op de punten van vertrek en bestemming. Waar we het dan vooral over hebben zijn maatregel 3, 5 en 6. Het optimaliseren van het fietsnetwerk, het fietsparkeren en de fietsveiligheid.

Bij maatregel 3 – het optimaliseren van het fietsnetwerk – wordt gesproken over doorfietsroutes, snelle verbindingen en bredere fietspaden. Maar dat wisten wel al, dat stond ook in de mobiliteits visie. In dit actieplan had ik verwacht te lezen in welke straat we wat wanneer gaan doen.

Bij het fietsparkeren ontbreken de concrete plekken waar fietsenstallingen bij moeten komen. Terwijl de bijgevoegde verkenning fietsparkeren daarvoor wel de input levert. Op dit onderwerp vinden wij dat het actieplan ook te veel spreekt over de overlast van fietsen en dat fietsen perse in een fietsenstalling moeten staan. Wat onze fractie betreft moeten we niet te kritisch zijn op fietsparkeren op straatniveau. Snel even iets halen met de fiets is er bij gebaat dat je niet naar een van de bewaakte of onbewaakte stallingen in de stad moet, maar je fiets ook even tegen een nietje kunt zetten. Daarvan zouden er wat ons betreft dan ook veel meer moeten worden toegevoegd.

En bij de fietsveiligheid – maatregel 6 – voeren gedragscampagnes, innovaties en slimme technieken – wat dat ook concreet mag betekenen – de boventoon. Concrete maatregelen als het weren van snorfietsen en scooters op fietspaden, het werk maken van de ambitie om 30 km als maximumsnelheid te hanteren op de meeste wegen en handhaving ontbreken hier.

Het is niet dat wij het oneens zijn met al datgeen nu op papier staan. Het gaat ons om wat er niet staat. We zijn 3,5 jaar onderweg in deze raad en we hebben enkel plannen besproken. Het ontbreekt aan uitvoeringskracht en middelen. Het stapelen van ambities is makkelijk, uitvoeren niet. Wij verlangen daarom op korte termijn een nadere concretisering van maatregelen met bijbehorende budgetvraag. Wij roepen de rest van de raad op om hier bij de begroting dan ook de middelen voor vrij te maken. En horen graag welke beelden de wethouder hierbij heeft.

 

Mart oude Egbrink

Mart oude Egbrink

Na opgegroeid te zijn in Oldenzaal en te hebben gestudeerd in Enschede, ben ik ruim acht jaar geleden naar Zwolle verhuisd. Een verhuizing waar ik geen moment spijt van heb gekregen. Inmiddels woon ik samen met mijn vriendin en zoon in Stadshagen. Sinds 2018 zit ik voor de PvdA in de Zwolse gemeenteraad. Een prachtige

Meer over Mart oude Egbrink