Door op 19 september 2015

Loon naar werken

Al enkele tijd voert FNV Jong onder de naam ‘Young and United’ actie tegen het jeugdloon. Dit is in sommige gevallen tot de helft lager dan het volwassen minimumloon. Pas als je 23 bent wordt dit omgezet naar het normale minimumloon. De PvdA Zwolle vindt dat, net als de vakbeweging en een meerderheid van de Tweede Kamer, een vreemde redenering. Op je achttiende ben je volwassen: je mag stemmen, autorijden en alcohol drinken. Waarom wordt er dan een kunstmatige grens van 23 jaar gehanteerd van jeugdloon, voor het uitvoeren van volwaardig werk?

De PvdA Zwolle steunt daarom de ingediende motie van de SP en diende deze samen in met Swollwacht, D66 en Groenlinks. De motie werd met een meerderheid aangenomen. De indienende partijen vragen het college om bij de regering aan te dringen op een snel einde van het minimum jeugdloon. Ook roepen we het college op om binnen de eigen organisatie een eind te maken aan het minimum jeugdloon, door hiervoor in de plaats volwaardig loon voor volwaardig werk te betalen. Eerder stelde ik al schriftelijke vragen, met gelijke strekking, over dit onderwerp aan het college van B en W. We hopen dat de gemeente Zwolle, als grote werkgever, een voorbeeld kan zijn voor andere partners in de stad. We vroegen het college daarom, om naast afschaffing van het minimum jeugdloon in eigen organisatie, of zij dit ook willen uitdragen naar de partners in de stad. De wethouder gaf aan dit te willen doen.

De PvdA-fractie is van mening dat het jeugdloon beter vandaag dan morgen kan verdwijnen. Jonge Zwollenaren van onder de 23 die van dit salaris moeten rondkomen, zullen moeite hebben met het opbouwen van een fatsoenlijk bestaan. Daarnaast leidt het minimum jeugdloon tot verdringing; na hun drieëntwintigste moeten jongeren weer plaatsmaken voor een nieuwe, goedkopere generatie.