Debatbijdrage Kies voor 1 plan met 1 partij bij nieuwe eventvoorziening

Door Privé: Jan Slijkhuis op 6 september 2021

De fractie van de Partij van de Arbeid heeft steeds betoogd dat een volwaardige opvolger voor de IJsselhallen voor Zwolle en de regio onmisbaar is en dat die zo snel mogelijk moet worden gerealiseerd. De vraag die vanavond in de gemeenteraad voorligt, is of dit voorstel hiervoor voldoende richting geeft.

Debatbijdrage Voorsterpoort Oost vervolg eventvoorziening en aanbesteding op 6-9-2021

De urgentie is inmiddels alleen maar groter geworden. De IJsselhallen lopen letterlijk op hun laatste benen en de activiteiten verdwijnen daar – na beëindiging van het huidige Corona vaccinatie- en testprogramma – nog sneller dan eerder gedacht. Zwolle gaat daarmee ook na het aflopen van de coronabeperkingen voor de evenementensector een periode zonder (grootschalige) publieks- en zakelijke evenementen tegemoet en dat is een slechte zaak.

Met dit voorstel worden de randvoorwaarden om te komen tot een nieuwe indoor eventvoorziening inhoudelijk en financieel nader ingevuld. Daarover hebben wij de volgende opmerkingen en vragen.

  1. Het voorstel geeft inzicht in de omvang van de kosten die de gemeente moet maken om de nieuwe voorziening op deze locatie überhaupt te kunnen realiseren: een bedrag van ruim € 6,1 mln. Onze fractie ondersteunt deze inzet die nog eens duidelijk maakt dat het aanvankelijke idee van het college om zo’n voorziening geheel door de markt te laten betalen een luchtkasteel was: voor niets gaat – zelfs in Zwolle – de zon op. Het is overigens wel de vraag of de onrendabele top van het hele project uiteindelijk hiertoe beperkt blijft, gezien de onzekerheden in de markt waar het collegevoorstel en de onderliggende rapporten op wijzen. Dat zal de komende maanden uit de aanbesteding moeten blijken: zijn de Zwolse ambities met een gemeentelijke bijdrage van ruim € 6,1 mln. waar te maken?
  2. Het collegevoorstel gaat uitvoerig in op de ruimtelijke aspecten van het project: de kwaliteit van de vormgeving, de inpassing van gebouwen en parkeervoorzieningen in de omgeving (met behoud van de woningen aan de Buitengasthuisstraat, een goede zaak), de verkeersafhandeling, de klimaatmaatregelen enz. Als dit zo gerealiseerd wordt ontstaat er een eventvoorziening die een verrijking wordt voor Zwolle en voor dit gebied en dat spreekt ons erg aan.
  3. Maar een eventvoorziening vraagt meer dan een mooi gebouw in een fraaie omgeving. Het succes van deze ‘nieuwe IJsselhallen’ staat of valt met de inhoud. Het college zet in op een accommodatie met een brede invulling (zakelijke- en publieksevenementen, leisure, hotel en kantoren) waarbij marktpartijen met financiële prikkels verleid moeten worden om zo veel mogelijk oppervlakte te realiseren en tot een goede balans van functies te komen. Onze fractie begrijpt deze worsteling, maar we vragen ons wel af of de gemeente met de voorgestelde aanbestedingsleidraad zich niet wat al te passief opstelt.Tussen de regels door ontstaat het beeld dat voor het realiseren van deze ambities vooral veel visie en ervaring in de eventsector nodig is. Het collegevoorstel is sterk geschreven vanuit de vastgoedinvalshoek. Die kennis is uiteraard onmisbaar, maar een eenzijdige focus op vastgoedpartijen die geen of onvoldoende inhoudelijke kennis van events hebben en dat dan maar gaan ‘ínhuren’ bij andere partijen die de gebouwen moeten huren, is volgens ons een groot risico.
    Voor je het weet ontstaat er een – fraai gebouwde – duiventil waarbij de ‘duiven’ (lees: de exploitanten van de eventhal, de leisure-ruimtes, het hotel en de kantoren) in en uit vliegen omdat zij de huren van de vastgoedeigenaren toch niet kunnen opbrengen. Dat leidt niet tot de succesvolle eventvoorziening die Zwolle nodig heeft.
    In plaats daarvan verdient het volgens ons de voorkeur dat accommodatie en inhoud vanaf de start als één plan door dezelfde partij worden ontwikkeld en vervolgens geëxploiteerd en uitgevoerd. Dat vereist dus het selecteren van een partij met veel ervaring in zo’n gecombineerde aanpak.
  4. Ten slotte nog de toegankelijkheid van de accommodatie voor mindervaliden. Wij hebben dat punt gemist als voorwaarde in de selectieleidraad en de gunningscriteria, terwijl dit voor een functie als deze toch vanzelfsprekend moet zijn en bovendien al verplicht is voor overheidsgebouwen. De PvdA verzoekt dan ook om dit punt alsnog toe te voegen.
Privé: Jan Slijkhuis

Privé: Jan Slijkhuis

Ik ben Jan Slijkhuis, jaargang 1957, geboren en getogen Zwollenaar en vader van twee volwassen kinderen (dochter 31, zoon 27 jaar). Ik woon in de Aa-landen. In het dagelijks leven werk ik bij de Provincie Fryslân als Europacoördinator. Dat werk omvat het bevorderen (in teamverband) van alles wat te maken heeft met de inzet van

Meer over Privé: Jan Slijkhuis