Door op 31 augustus 2017

Inzicht toekomst samenwerking Zilveren Kruis en gemeente

In Zwolle is het goed geregeld voor inwoners met een laag inkomen (tot 110% van het minimum inkomen en in speciale gevallen tot 130% van het minimum inkomen): deze inwoners komen in aanmerking voor een collectieve zorgverzekering van het Zilveren Kruis van 112,16 per maand. Zwollenaren die hier gebruik van maken hoeven geen eigen risico van 385 euro te betalen.
Echter, in Drenthe heeft Zilveren Kruis Achmea besloten een soortgelijke regeling met een aantal gemeentes stop te zetten (http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/125118/Zilveren-Kruis-stopt-met-minima-polis-in-Assen-Tynaarlo-en-Aa-en-Hunze).

Gebrek aan lokale en maatschappelijke betrokkenheid
Deze gemeentes hadden geen exclusieve afspraak met het Zilveren Kruis, maar ook met andere zorgverzekeraars. In Zwolle speelt dit niet, maar we hebben natuurlijk de achterliggende jaren meermaals gemerkt dat de lokale en maatschappelijke betrokkenheid van deze zorgverzekeraar te wensen over laat. Ondanks het feit dat de organisatie in Zwolle gevestigd was. Bijvoorbeeld toen de samenwerking in de sociale wijkteams tot stand moest komen of toen er samenwerking nodig was om de kwaliteit van de ouderenzorg bij Driezorg op peil te houden. Recent heeft Zilveren Kruis besloten Zwolle te verlaten.

Raadsvragen

De Zwolse PvdA vindt het betreurenswaardig dat een zorgverzekeraar haar leden in het hele land zo in de kou laat staan, omdat het niet genoeg winst zou opleveren. En al speelt het direct terugtrekken van Zilveren Kruis in Zwolle niet, toch hebben raadsleden Birgit Michies en Patty Wolthof het college onderstaande vragen gesteld over de regeling in Zwolle:

  1. Is er op lange termijn een soortgelijke opzegging van Zilveren Kruis met de gemeente Zwolle denkbaar?
  2. Is de wethouder tevreden over het huidige contract met het Zilveren Kruis?
  3. Is de wethouder het met de PvdA eens dat het schandalig is dat het Zilveren Kruis 3500 verzekerden in de steek laat? En zo ja, welke mogelijkheid ziet de wethouder om haar solidariteit met de getroffen gemeenten te uiten bij het Zilveren Kruis?
  4. Is de opzegging van het contract van het Zilveren Kruis met een aantal gemeentes in Drenthe wellicht reden voor de wethouder om een andere, socialere zorgverzekeraar te zoeken voor onze inwoners?
  5. 5. Zijn er partners waar wel meer lokale en maatschappelijke betrokkenheid van uitgaat en die graag met gemeentes samenwerken aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg?