Door op 30 maart 2017

Investeren in de toekomst van Zwolle

Afgelopen november bleek tijdens de begroting dat Zwolle er financieel gezien beter voor staat en er weer geld is om te investeren. Het college heeft toen aangegeven tijdens de Perspectiefnota (in juni) te komen met een investeringsplan, maar al in het voorjaar de richtingen voor die investeringen aan te willen geven. Die richtingen zijn nu duidelijk en het is nu aan de raad om hierop te reageren, zodat er straks een concreet investeringsplan komt.

Zwolle is een sterke stad. Die kracht schuilt in de eerste plaats in de mensen die in de stad wonen en de manier waarop zij met elkaar omgaan en samenwerken. Als gemeente speel je daarbij een belangrijke ondersteunende rol. Midden in de crisis hebben we de sociale wijkteams succesvol opgezet. Zij bereiken meer mensen met goede zorg dan voorheen. Er leven in Zwolle minder kinderen in armoede dan gemiddeld in Nederland, er zijn meer snelgroeiende bedrijven, er is meer maatschappelijke participatie en mensen vinden Zwolle veilig in verhouding tot andere steden. We zijn midden in de crisis ook gestart met extra sociale woningbouw en ondanks het hoge beroep op de jeugdzorg worden er relatief veel trajecten succesvol afgerond. Dat zijn stuk voor stuk kinderen die een nieuwe kans krijgen.

En nu zijn we uit de crisis en kunnen we structureel investeren, bijvoorbeeld in het sociale domein. Met de inzichten van de afgelopen jaren wordt het tijd de buffer structureel in te zetten waar hij nodig is. Daarvoor doet het college voorstellen. Daarnaast stelt ze extra investeringen op het sociaal domein voor die als een regulier begrotingsonderdeel integraal worden gewogen. Wij vinden dat mooi. De buffer heeft in onzekere tijden dienst gedaan als garantie voor goede zorg. Nu er weer begrotingsruimte komt en er structurele investeringswensen liggen op het sociaal domein zetten we dit geld graag in. Zonde om het nu op de plank te laten liggen. De speciale risocoreserve sociaal domein zorgt ervoor dat we altijd nog onvoorziene zaken kunnen opvangen.

Maar we zien ook uitdagingen waarvoor nog geen pasklare oplossing bestaat. De tweedeling in de samenleving als geheel is toegenomen. Het verschil tussen rijk en arm, tussen hoog opgeleid en laag opgeleid, tussen mensen mét en zonder migratieachtergrond, tussen mensen mét en zonder werk. Daarvoor mogen we de ogen ook in Zwolle niet sluiten. Sinds 2016 is de werkloosheid in Zwolle hoger dan het landelijk gemiddelde en hebben meer mensen een uitkering. We zijn dan ook ongelofelijk blij met het banenplan dat het college heeft uitgewerkt. Vanochtend werd bekend dat bijna de helft van de banen bij de nieuwe Primark gaat naar mensen met een uitkering. Zo wordt weer duidelijk hoe belangrijk het is om te investeren in een sterke en gastvrije binnenstad. Dat levert meteen werkgelegenheid op voor mensen met een uitkering. En ook de nieuwe investeringsvoorstellen voor de binnenstad steunen we van harte, maar we blijven aandacht vragen voor de wijkwinkelcentra en de omgeving van de IJsselhallen.

In de februaribrief wordt ingezet op topwerklocaties. Wij vinden deze inzet op innovatie prachtig. Het kan een impuls zijn voor ondernemerschap en werkgelegenheid in de regio. Wel vragen we aandacht voor laageschoolde arbeid. We hebben de indruk dat er nu vooral banen ontstaan op MBO vier niveau en hoger. Wij vragen om een actieplan voor topwerk op alle niveaus dus ook voor laaggeschoolde arbeid. Als we investeren in topwerklocaties dan doen we dat voor iedereen!

De ambitie om te komen tot een circulaire economie biedt ook kansen voor laaggeschoolde arbeid, bijvoorbeeld als het gaat om repareren van producten of recyclen van grondstoffen. Een grote uitdaging zien we ook in de energietransitie. Niet alleen de grote ambities maar ook onze wens om dat samen met de Zwollenaren te doen is een enorme verantwoordelijkheid. Het is een hele fundamentele discussie die zich niet alleen in kansen laat vertalen. Daarbij vergeleken is de huidige discussie over drie windmolens peanuts. De wijze waarop we de energietransitie invullen kan de tweedeling versterken of juist bijdragen aan vermindering ervan. Profiteert alleen een vernieuwende voorhoede van de opbrengst van de energietransitie en betalen anderen de rekening of profiteren we allemaal? In dat licht zijn we zeer benieuwd naar de opbrengsten van het duurzaam dienstenbedrijf Dieze, een project dat gericht is op opbrengst voor wijkbewoners van zonne-energie.

Wij zijn werkelijk trots op de keuzes die dit college voor de toekomst durft te maken. Keuzes voor een duurzame stad, voor een sociale stad en voor een ondernemende stad! Een stad waarin iedereen mee mag en kàn doen. En óók met trots zeg ik daarom: dat is nog steeds precies waar de PvdA voor staat!