Door Redactie op 27 februari 2015

In Memoriam – Wim Dieperink

Ons trouwe lid Willem Dieperink is op 14 december 2014 na een kort ziekbed onverwachts overleden. Hij is 87 jaar geworden.

Het was nog september vorig jaar dat onze voorzitter Edwin Broekman een huisbezoek aan Willem en Diny bracht voor de rubriek Thuis bij ….

Wim is heel lang actief geweest voor de Wijkvereniging AA-landen. Hij stond aan de wieg van de oprichting en is lang secretaris geweest. Vanuit deze hoedanigheid heeft hij ook meerdere robbertjes gevochten met de gemeente, zeker als in zijn beleving sprake was van onheus handelen. Voor al zijn inspanningen voor de stad heeft Wim op 29 april 2005 een lintje ontvangen.  Een citaat van burgemeester Henk Jan Meijer: “Door al datgene wat hij van de grond heeft weten te tillen, heeft de heer Dieperink een wezenlijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het sociaal-culturele leven in de AA-landen’

Diny wilde de PvdA graag persoonlijk informeren over het overlijden van Wim. In alle hectiek en de ongelukkige omstandigheid dat zijzelf in het ziekenhuis lag, was het daar niet direct van gekomen. Edwin Broekman is onlang bij Diny geweest. Ze gedroeg zich dapper en met een zekere nuchterheid. Ze zal Wim zeker missen, maar ze kijkt terug op een mooi leven en hij had een respectabele leeftijd bereikt.  Diny put moed uit een karakteristieke foto van Wim die ze dicht bij haar heeft staan. Op de foto staat Wim met opgeheven arm en opgestoken duim. Symbolisch voor zijn positieve levenshouding, een gebaar waarmee hij zijn omgeving altijd wist op te beuren .

Heel kort voor Wim ziek werd zijn hij en Diny nog op de huwelijksdag geweest van een kleinkind. Met de Valys (regiobusje) naar Groningen, waar Wim op de terugweg nog zeer uitgebreid in gesprek raakte met een collega-Indiëganger. Zijn leven in de notedop van  een dag: de familie en de periode in Indonesië. Diny kijkt met veel dankbaarheid terug op deze ene dag.

Redactie

Redactie

Heeft u vragen of opmerkingen? neem dan contact op met zwolle.pvda@gmail.com

Meer over Redactie