In gesprek over de gevolgen van Lelystad Airport

Door Mart oude Egbrink op 4 mei 2018

Grote gevolgen voor Zwolle

De aanpassingen van de vliegroutes van en naar Lelystad hebben grote gevolgen voor Zwolle. Dit blijkt uit de gewijzigde milieueffectrapportage over Lelystad Airport. Hoewel er sprake is van een aantal verbeteringen komen hier minstens zoveel nieuwe zorgen voor terug. De PvdA Zwolle wil daarom – samen met GroenLinks, ChristenUnie en D66 – een zogenaamde informatieronde organiseren met de verschillende wijkverenigingen en belangengroepen om de zorgen over de verregaande gevolgen te bespreken.

Gesprek met de stad

Begin dit jaar heeft de voltallige gemeenteraad aan het college gevraagd alles te doen wat mogelijk is om laagvliegen boven Zwols grondgebied te voorkomen. De inzet van het college die hierop volgde – samen met andere gemeenten en de provincie – lijkt voor Overijssel  tot enkele verbeteringen te hebben geleid, maar voor Zwolle voornamelijk tot verdere nadelen en zorgen. Zo komen er veel meer vliegtuigen over en langs Zwolle, zetten de vliegtuigen die hun glijvlucht maken bij Zwolle hun motoren weer vol aan en worden behalve Stadshagen, Aa-landen en Berkum waarschijnlijk ook de wijken Diezerpoort en Wipstrik geraakt. PvdA-raadslid Mart oude Egbrink: ‘’de inwoners van Zwolle zijn net als wij enorm geschrokken van de verregaande gevolgen. Het is daarom niet meer dan logisch om met elkaar het gesprek te voeren over wat de consequenties zijn en hoe we hier met z’n allen mee om moeten gaan’’.

Op 28 mei beslist de Zwolse gemeenteraad over de wens van de PvdA, GroenLinks, ChristenUnie en D66 om dit gesprek met de inwoners te voeren. Als de gemeenteraad akkoord gaat kan de informatieronde daarna  georganiseerd worden.

Mart oude Egbrink

Mart oude Egbrink

Na opgegroeid te zijn in Oldenzaal en te hebben gestudeerd in Enschede, ben ik ruim drie jaar geleden naar Zwolle verhuisd. Een verhuizing waar ik geen moment spijt van heb gekregen. Inmiddels woon ik hier dan ook samen met mijn vriendin, heb ik de afgelopen jaren veel nieuwe mensen in Zwolle leren kennen en ben

Meer over Mart oude Egbrink