Door op 4 februari 2016

Ieder kind verdient goed onderwijs

In onder andere De Stentor van 3 februari lazen we dat in Nederland 9972 leerplichtige kinderen korte of lange tijd thuis zitten die wél naar school zouden moeten gaan. De PvdA Zwolle vindt het onacceptabel dat op dit moment in Nederland veel kinderen niet naar school (kunnen) gaan. Burgerraadslid Sanneke Snuverink: “Alle kinderen verdienen goed onderwijs en hebben recht op onderwijs. Zowel de leerling met leerproblemen, als de leerling die een extra uitdaging nodig heeft, verdient de kans om het maximale uit zichzelf te kunnen halen. De PvdA wil daarom van het college weten wat zij doet om ieder kind in Zwolle deze kans te bieden en wat het college doet om thuiszitters in Zwolle te voorkomen”.

Passend onderwijs zou leerlingen de benodigde ondersteuning moeten bieden die nodig is om het kind naar school te laten gaan. Ons doel is zoveel mogelijk kinderen naar school, maar wel op een passende onderwijsplek. Uit de cijfers blijkt nu dat dit dus voor veel kinderen nog niet het geval is. Wellicht is voor deze kinderen te weinig maatwerk mogelijk. PvdA-kamerlid Loes Ypma kwam eerder al met een wetsvoorstel waarin geregeld wordt dat kinderen die niet de hele week naar school kunnen, niet de hele week naar school hoeven. Met meer maatwerk en scholen die kinderen kansen bieden, willen wij er samen voor zorgen dat ieder kind naar school kan. Want ook al verschillen de redenen voor verzuim, in alle gevallen is dit onwenselijk.