Door op 28 mei 2016

Huldiging van jubilaris A. Bruins

Afgelopen maand hebben bestuursleden Anneke Speelman en Edwin Broekman de heer en mevrouw Bruins in hun woning aan de Potmarge bezocht, een prachtige plek in AAlanden. De heer A. Bruins was 50 jaar lid en hij kreeg uit handen van afdelingsvoorzitter Edwin Broekman een speld uitgereikt met een dankwoord. Het echtpaar Bruins noemt zich echte sociaal-democraten.

De heer en mevrouw Bruins waren goed voorbereid op onze komst en we werden gastvrij onthaald. Beiden maakten een vitale indruk, ze staan nog vol in het leven en zij zaten op de praatstoel. De heer Bruins heeft nagenoeg zijn hele leven gewerkt bij een facilitaire onderwijsdienst voor het Christelijk onderwijs in de regio. Hij heeft nog steeds contact met oud-collega’s. Tijdens het gesprek kwam ook nog even het lokale WMO-beleid aan de orde. Het echtpaar Bruins plaatste enkele kritische kanttekeningen bij de wijze waarop de gemeente hun aanvraag voor een woonvoorziening ooit behandelde. In hun beleving te weinig aandacht voor hun individuele woon- en leefsituatie.