Door op 20 februari 2016

Hoorzitting Zilveren Kruis Achmea

Op 8 maart was er een hoorzitting, georganiseerd door de raad, over de rol van Zilveren Kruis Achmea in een drie jaar durend project om de wijkverpleging in Zwolle uit te besteden aan vijf zorgaanbieders. De verzekerden van Zilveren Kruis Achmea die wijkzorg nodig hebben, krijgen dit gedurende het project van de zorgaanbieder in de wijk waar Zilveren Kruis Achmea een contract heeft afgesloten.

Aanleiding tot de hoorzitting is dat zorgaanbieder Driezorg was uitgesloten van de aanbesteding, omdat zij tijdens het aanbestedingsproces onder verscherpt toezicht van de inspectie stonden. Sinds half december staat Driezorg niet meer onder verscherpt toezicht van de inspectie. Driezorg heeft het wonen, zorg en welzijn concept. Dit houdt bijvoorbeeld in dat iemand die in de Fermate een appartement huurt, wijkverpleging, personenalarmering etc. van Driezorg kan afnemen, omdat dit een zorgwoning van Driezorg is. Door deze constructie is Driezorg in staat om algemene voorzieningen te financieren.

Omdat Driezorg is uitgesloten van het project van Zilveren Kruis Achmea zijn cliënten bang dat ze straks naar een andere thuiszorgorganisatie moeten, die verder bij hen vandaan is. Ook is het onduidelijk of hun zorg straks vergoed wordt wanneer zij bij Driezorg blijven.

Door de onrust bij onder meer cliënten van Driezorg, maar ook het geluid van andere zorgaanbieders, wilde de raad de mening van Zilveren Kruis Achmea horen. De raad kan deze proef niet stoppen, maar kan wel vanuit hun volksvertegenwoordigende rol vragen stellen. Dit is in de hoorzitting ook gebeurd. Zilveren Kruis Achmea gaf aan wat hun redenen waren om deze proef te starten. Zilveren Kruis Achmea stelt dat, doordat er in iedere wijk een zorgaanbieder zit, er meer en beter contact kan zijn met het sociale wijkteam. Ook kan op deze wijze de kwaliteit van zorg beter geborgd kan worden.

Vooraf heeft Zilveren Kruis Achmea overleg gepleegd met de gemeente, maar de gemeente was niet betrokken bij de keuze van de vijf aanbieders. Over het uitsluiten van Driezorg gaf Zilveren Kruis Achmea aan, dat zij geen aanbieder mee wilden laten bieden die onder verscherpt toezicht stond.

Verder gaf Zilveren Kruis Achmea toe dat zij op de hoogte waren van de onrust die heerst bij hun verzekerden en dat zij daaraan hebben bijgedragen door naar hun verzekerden verschillende brieven te sturen. PvdA raadslid Birgit Michies vroeg Zilveren Kruis Achmea waarom zij niet zelf bij hun verzekerden op bezoek is gegaan. Zilveren Kruis Achmea gaf aan dat zij dit eigenlijk had moeten doen en dat zij nu voorlichtingsbijeenkomsten bij Driezorg gaat organiseren.

Als laatste monitort en evalueert Zilveren Kruis Achmea dit project en daarbij ook de positie van Driezorg. Zij meldt dat het niet bedoeling is dat zorgaanbieders omvallen. De PvdA houdt dit project in de gaten.