Door op 24 februari 2016

PvdA: help ontslagen winkelpersoneel zo snel mogelijk weer aan werk

De recente faillissementen en ontslaggolf in de detailhandel zijn ook duidelijk voelbaar in Zwolle. Personeel dat al jaren werkte bij bijvoorbeeld de V&D of Perry Sport staat nu op straat. Het is goed denkbaar dat er nog meer faillissementen en dus ontslagen volgen en de PvdA is van mening dat de gemeente alles in het werk moet stellen om deze groep mensen zo snel mogelijk weer aan het werk te helpen.

FNV en CNV opperen vandaag mobiliteitscentra in te richten voor personeel, waar bekeken kan worden wat de kwaliteiten en competenties zijn van het ontslagen personeel en in welke andere sectoren zij mogelijk een nieuwe baan kunnen vinden (http://nos.nl/artikel/2088760-roep-om-extra-hulp-voor-ontslagen-winkelpersoneel.html)
De PvdA wil van het college weten wat zij van dit plan vindt en of deze aanpak ook in Zwolle kan worden opgepakt in samenwerking met de arbeidsregio. Ook vraagt de PvdA of het college wellicht andere ideeën heeft om dit winkelpersoneel weer snel aan het werk te krijgen.