Door op 28 november 2014

Grote stap gezet in de herstructurering Kamerpoort

Deze week heeft de Raad weer een grote stap gezet in de herstructurering van de Kamperpoort. Al jaren een belangrijk onderwerp voor de PvdA fractie. En er zijn weer belangrijke stappen gezet. Er worden meer sociale huurwoningen bijgebouwd en de parkeergarage is verder uitgewerkt. Daar zat voor onze fractie het grootste pijnpunt. In de toekomst zullen er nog twee bouwblokken bijgebouwd worden. Voor deze blokken zijn geen parkeerplekken in de parkeergarage opgenomen. Maar in het debat is duidelijk geworden dat dit geen belemmering is voor de ontwikkeling van deze bouwblokken.
Met deze nieuwe stap komt er een goede parkeergarage die Zwolle nog gastvrijer maakt en krijgt Zwolle er een mooie nieuwe Bioscoop bij.