Door op 18 juli 2015

Groene fietstocht door Zwolle

De PvdA afdeling Zwolle organiseert op zondagochtend 26 juli om 10:15 uur een fietstocht door Zwolle in het kader van ‘Meer ruimte voor groen in Zwolle’! Binnenkort wordt de ‘Groene agenda’ in de gemeenteraad behandeld. Hoe moet het toekomstig groenbeleid van Zwolle er uit gaan zien? Aan de hand van concrete groene voorbeelden en de hieronder genoemde onderwerpen wil de PvdA met de deelnemers van de fietstocht hier over in gesprek gaan. De fietstocht is bedoeld voor een ieder die geïnteresseerd is in de toekomst van het groen in Zwolle

De klimaatscenario’s gaan uit van een toename van het aantal tropische dagen van ongeveer 5 per jaar tot 23 dagen in 2050 en 38 in 2100. En tegelijkertijd zullen we zo nu en dan meer heftige regenbuien krijgen. Het nieuwe groenbeleid van Zwolle moet rekening gaan houden met die klimaatverandering. Groen voorkomt hitte en zorgt voor verkoeling. Bomen zorgen bijvoorbeeld voor schaduw en planten – vooral op daken en gevels – en vangen zonnestraling op. Meer groen vergroot de waterbuffercapaciteit met vele vierkante meters, waardoor regenpiekafvoeren kunnen worden opgevangen.

De gemeente Zwolle heeft vergeleken met andere gemeenten een relatief hoge biodiversiteit. Er komen meer dan 4000 soorten in de geboortestad van Eli Heimans voor. We mogen trots zijn op de kolonie dwergvleermuizen in de Weezenlanden en het voorkomen van bever en knoflookpad. Hoe kan Zwolle die biodiversiteit in stand houden en verbeteren? Kun je door middel van aanpassing van je beheer, bijvoorbeeld gefaseerd maaien, en het bewust toepassen van inheemse bomen en heesters die biodiversiteit versterken? De vastgoedrecessie van de afgelopen jaren heeft het groen geen windeieren gelegd. Leegstaande plekken die ooit bedoeld waren voor woningbouw, kregen een groen karakter. Ook zijn stadslandbouwinitiatieven ontstaan. Zwolle won hierdoor aan kwaliteit.
En wat te denken van al die kleine stadsvoortuinen, die overal spontaan in de stad ontstaan en die de gemeente oogluikend toejuicht. Groen draagt daadwerkelijk bij aan kwaliteit van leven.

Zwolle heeft een culinair imago. Waarom dat culinaire imago niet verbinden met dat groene imago van de stad? Zwolle kan de wildplukstad van het land worden! In plaats van een paardenkastanje kun je ook een eetbare walnoot of hazelnoot aanplanten en in plaats van glad gemaaide gazons of asfalt kinderspeelplaatsen ontstaan openbare wildpluktuinen en groene speelplekken rond buurthuizen en scholen. Groene oases waar kinderen in de natuur kunnen ravotten en waar het weer normaal wordt om natuuronderwijs buiten te geven.

Herman Sieben, groenspecialist en woordvoerder natuur in de PvdA-fractie van Zwolle, zal deze fietstocht begeleiden. We vertrekken op 26 juli om 10:15 uur vanaf het regiokantoor van de PvdA Zwolle aan het Diezerplein 33. De fietstocht duurt zo’n 2,5 uur (inclusief koffiepauze). Men kan deelnemen door een email te sturen naar: zwolle.pvda@gmail.com

Graag zien wij u op 26 juli!