Door op 31 januari 2016

Gesprekken met de stad over het asielzoekerscentrum

Het college van Zwolle legt in februari aan de raad een voorstel voor om een nieuw asielzoekerscentrum te realiseren. Op dit moment lijkt het voorstel te worden een centrum van 600-800 opvangplekken aan de Dokter van Thienenweg 1 waar nu het waterschapsgebouw is gevestigd.

Deze locatie is op 20 januari tijdens een informatieavond in het PEC stadion gepresenteerd en toegelicht aan bewoners en belangstellenden. Op de avond kwamen 800 geïnteresseerden af, die de gelegenheid kregen plenair en na de bijeenkomst vragen te stellen en overwegingen mee te geven. Naast uitgesproken voor- en tegenstanders die aan bod kwamen was er vooral discussie over de omvang van de opvanglocatie, het groene buitenterrein en de waterzuivering voor het ziekenhuis. In haar overwegingen zal de fractie deze punten betrekken.

Ook tijdens de ledenvergadering, een dag eerder op 19 januari, bleek de omvang van de locatie tot discussie te leiden onder de aanwezigen. Die aanwezigen waren wel unanieme voorstanders van opvang in de stad. De PvdA fractie deelt de opvatting van onze leden. We vinden het heel belangrijk dat we als stad meehelpen bij het opvangen van mensen die huis en haard hebben verlaten om geweld en oorlog te ontvluchten. We hebben dat als stad tot nu toe samen gedaan. De betrokkenheid van een grote groep Zwollenaren en het draagvlak onder inwoners is daarbij kenmerkend voor onze stad. De PvdA waardeert het dan ook zeer dat het college er voor kiest het huidige voorstel zorgvuldig met de stad en de raad te bespreken. De PvdA kijkt vol vertrouwen uit naar het definitieve collegevoorstel en de daaropvolgende behandeling in de raad. We verwachten in april een definitief besluit te kunnen nemen.