31 oktober 2016

Gemeenteraadsverkiezingen 2018 (GR2018)

Het bestuur is deze week begonnen met de voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018. Wij informeren u nu al over 3 extra ledenvergaderingen:
18 januari 2017 (vaststellen draaiboek GR2018 en profielschets raadsfractie 2018-2022)
15 november 2017 (vaststellen verkiezingsprogramma 2018)
22 november 2017 (vaststellen kandidatenlijst GR2018)
Training voor aspirant-raadsleden
De PvdA biedt in de loop van 2017 weer de Jan Schaperleergang aan voor leden die interesse hebben voor het raadswerk. Het bestuur informeert de leden hier tijdig over.
Verder oriënteren de lokale PvdA en D66 zich op het ontwikkelen van een brede Zwolse training voor Zwollenaren die de ambitie hebben om de gemeentepolitiek in te gaan. De bedoeling is dat ook andere partijen aansluiten. Lijkt het je leuk zo’n training mee te ontwikkelen, meld je dan aan via zwolle.pvda@gmail.com.