Door op 14 september 2015

Gemeente Zwolle geeft goede voorbeeld: geen payrolling voor structureel werk

De PvdA staat voor goed werk en goed werkgeverschap. De PvdA is dan ook blij dat de gemeente Zwolle geen gebruik maakt van payrolling voor structurele werkzaamheden. De PvdA-fractie had hierover schriftelijke raadsvragen gesteld aan het college van B&W.

Zondag 7 juni berichtte het NOS Journaal dat 85% van de gemeenten gebruik maakt van zogenaamde payrollcontracten. Bij een payrollconstructie werken mensen bij een gemeente of bedrijf, dat hen inhuurt van een ander bedrijf waar ze op papier in dienst zijn. Op die manier vallen deze mensen niet onder dezelfde cao als hun collega’s die wel direct bij de gemeente in dienst zijn. Vaak krijgen zij minder betaald, hebben zij slechtere arbeidsvoorwaarden en kunnen zij makkelijker ontslagen worden.

De gemeente Zwolle behoort ook tot de 85% van de gemeente die gebruik maakt van de zogenaamde payrollcontracten, maar wij zijn blij dat payrolling hier niet wordt gebruikt voor structureel werk. Op het moment dat de werkzaamheden een structureel karakter krijgen, geeft de gemeente aan dat collega’s in eigen dienst van de gemeente worden geworven. Alleen bij tijdelijke werkzaamheden wordt gekozen voor een tijdelijk dienstverband via een uitzendbureau of payroll. Dit getuigt van goed werkgeverschap!

Wij hopen dat de gemeente dit goede voorbeeld door kan geven aan de samenwerkingspartners in Zwolle en hen kan overtuigen op soortgelijke wijze om te gaan met payrolconstructies. Wij houden de resultaten hieromtrent in de gaten.