Door Redactie op 15 mei 2017

Geen lapmiddelen voor Broerenkwartier

In de gemeenteraad van maandagavond heeft wethouder De Heer de nieuwe plannen gepresenteerd voor het Broerenkwartier. Over verbetering van Broerenkwartier wordt al lange tijd gesproken. Het college komt nu met een plan van aanpak. Daarin wordt voorgesteld de uitstraling te verbeteren door de kap te verwijderen, gevels aan te pakken en zichtlijnen te verbeteren. De PvdA-fractie sprak in de raad echter van lapmiddelen. Raadslid Jan Slijkhuis: “Onze fractie vindt dat er zorgvuldig te werk moet worden gegaan. Er moet nu niet gehandeld worden vanuit het gevoel ‘dat er nu eindelijk wat moet gebeuren’. Wij willen geen lapmiddelen, maar een ambitieus plan voor de lange termijn, kwaliteit gaat boven snelheid. Natuurlijk moet het tempo er wel in blijven daarom stellen wij voor om de Herstructureringsmaatschappij Overijssel een leidende rol te geven. Zij hebben visie, werken samen met bewoners en bedrijven en maken geen plan op de tekentafel.”

Tegengestelde belangen
Binnen het Broerenkwartier spelen tegengestelde belangen een rol. Er zijn veel verschillende eigenaren die allemaal iets anders voor ogen hebben. Dit leidt volgens de PvdA tot een door het college voorgestelde pragmatische aanpak van bijschaven en kleine stapjes: De gemeente moet voor deze ingrepen ook in de beurs tasten. Geld dat volgens de PvdA beter voor de lange termijn kan worden ingezet.

Markt alleen gaat geen beter Broerenkwartier opleveren
Wij begrijpen de gedachtelijn achter deze aanpak, maar de PvdA wil een ander perspectief hanteren. Niet vanuit wat nu haalbaar lijkt, maar vanuit een ideaalbeeld dat schetst hoe het zou kunnen worden. Een wenkend en inspirerend perspectief dus, dat wat ons betreft prima gebruikt kan worden in de gesprekken met partijen die nu onder leiding van de Herstructureringsmaatschappij Overijssel worden benaderd. Jan Slijkhuis: “Wat voor ons vaststaat is dat de markt alléén Zwolle geen beter Broerenkwartier gaat opleveren.”

De volledige bijdrage van Jan Slijkhuis kunt u hier teruglezen: Debatbijdrage Beslisnota Broerenkwartier 15 mei 2017-2

Redactie

Redactie

Heeft u vragen of opmerkingen? neem dan contact op met zwolle.pvda@gmail.com

Meer over Redactie