Door op 26 oktober 2016

Geen basisinkomen wel sociale bijstand

Vorig jaar organiseerden we samen met D66 en CDA twee stadsgesprekken over het basisinkomen, omdat we graag een experiment met het basisinkomen in Zwolle wilden starten. Uit de stad kwam veel draagvlak maar helaas bleek er geen meerderheid in de raad voor een experiment met het basisinkomen. Wel was er draagvlak om een experiment te doen met ‘sociale’ bijstand in lijn met een kamermotie van Groen Links en PvdA. Zo’n experiment geeft mensen in de bijstand veel vrijheid om naar eigen inzicht je eigen participatie vorm te geven. Een beetje bijverdienen (niet 400 euro per maand zoals de VVD in de raad suggereerde) bovenop de uitkering zonder aftrek hoort daar ook bij.

In november 2015 is in de raad een motie aangenomen om een experiment sociale bijstand op te zetten, wanneer de door Den Haag aangekondigde ruimte hiervoor zou zijn. De Tweede Kamer bespreekt deze week het voorstel van staatssecretaris Klijnsma om ruimte te geven aan experimenten. In onze ogen is die ruimte te beperkt, maar we willen wel graag op korte termijn toch starten met een Zwols experiment. Daarom werd maandag een motie door de raad aangenomen waarin het college enerzijds wordt opgeroepen om bezwaar te maken tegen de beperkte ruimte die de staatssecretaris wil geven en anderzijds dan nu met een voorstel voor een Zwols experiment voor sociale bijstand te komen bìnnen de grenzen van de participatiewet. Mocht er in Den Haag alsnog meer ruimte komen dan willen we die ruimte alsnog gebruiken in ons Zwolse experiment.

Binnen de grenzen van de participatiewet kan nu een beperkt maar wel zorgvuldig experiment opgezet worden, waarbij mensen zoveel mogelijk ruimte en mogelijkheden krijgen. Daarnaast helpt de uitvoering van een experiment ook het reguliere participatiebeleid van de gemeente Zwolle te beoordelen.

De wethouder gaf aan dat de gemeente ziet dat de ruimte voor een experiment beperkt is. Ook zij willen graag meer ruimte en sluiten zich aan bij partijen in het land die kijken hoe de ruimte breder ingevuld kan worden. Daarnaast zal de gemeente een voorstel voor een experiment voorbereiden en verwacht zij voor het eind van het jaar met een eerste uitwerking te kunnen komen.