Selma en Mart delen hun ervaring als raadslid

29 juni 2021

Mart oude Egbrink en Selma Hoekstra maken beide uit van de Zwolse PvdA-fractie. Met de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 in het vooruitzicht delen ze graag hun ervaringen. En mocht jij ook interesse hebben in het raadswerk en je kandidaat willen stellen, dan vind je alle informatie op deze pagina: Ben jij ons nieuwe raadslid?

Mart oude Egbrink is drie jaar raadslid

Een kleine vier jaar geleden maakte ik de keuze om te gaan voor het raadslidmaatschap. Vanuit de wens om bij te dragen aan een duurzamere toekomst met meer bestaanszekerheid was ik al enige tijd actief voor de afdeling. En na een aantal keer te hebben meegelopen met de fractie was ik overtuigd: dit wilde ik ook.

En hoewel ik – ook door mijn eerdere werk bij gemeenten – dacht te weten wat mij te wachten stond, zat ik daar ineens in het voorjaar van 2018. Als enig nieuw raadslid in een fractie met meer dan 20 jaar ervaring.

De zenuwen waren dan ook flink aanwezig in het begin, bijvoorbeeld bij de eerste debatten. Maar gelukkig kwam hier al snel het plezier en het leren voor terug. Plezier in het gesprek met de collega-raadsleden, inwoners en organisaties uit de stad. En de kick van het voor elkaar krijgen van dingen door een goede samenwerking. Maar ook leren. Welke dossiers hebben prioriteit, welke van de vele bijeenkomsten die elke week georganiseerd worden ga ik wel en niet naar toe? Welke stukken lees ik wel en niet? Terugkijkend op deze eerste drie jaar was het al met al ongelofelijk leuk. Maar ook absolute tropenjaren waarbij wekelijks vele lange avonden opgevolgd werden door een vroege ochtend op het werk. Iets wat ik alleen volhoud door het plezier in het raadslidmaatschap en de goede sfeer in de fractie.

Na drie jaar als Zwols raadslid is het me ook steeds duidelijker waarom het belangrijk is dat we als PvdA vertegenwoordigd zijn in de Zwolse raad. Omdat er te veel partijen zijn die denken dat we met meer woningen, voor vooral de welgestelden, de woningnood gaan oplossen. Omdat duurzame energieopwekking en daarmee een duurzame toekomst onderhandelbaar is voor sommige partijen. En omdat te vaak niet geluisterd wordt naar inwoners als het gaat over grote ontwikkelingen in onze stad.

Laten we dus zorgen dat de Zwolse PvdA sterk vertegenwoordigd blijft. Laten we weer groeien. En als jij denkt daar aan bij te kunnen dragen, laat van je horen! Wil je weten hoe het is; zo’n eerste periode als raadslid? Laat het me weten, stel me je vragen of loop eens mee met de fractie.

 

Selma Hoekstra ging van burgerlid naar raadslid

Toen onze toenmalige vicefractievoorzitter, Patty Wolthof, belde op een zondagmiddag was ik net de raadstukken in Ibabs aan het lezen voor de raadsvergadering van de volgende dag. Natuurlijk komt het wel vaker voor dat we telefonisch contact hebben in het weekend, en er gebeurt ook veel per app of e-mail. Maar de vraag of ik het burgerlidmaatschap (opnieuw) wilde verruilen voor het raadslidmaatschap kwam voor mij helemaal onverwachts…

Burgerlid
Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen stond ik op plaats zes. Dat is natuurlijk een hartstikke mooie plek. Als lid van het campagneteam hadden we alles op alles gezet om de PvdA zoveel mogelijk in de picture te krijgen; ik hoopte natuurlijk op ten minste zes zetels. Het was een spannende verkiezingsdag, die eindigde met vier zetels. Natuurlijk was er teleurstelling, maar de partij herpakte zich snel en oppositie voeren werd een uitdaging. Samen met drie anderen, die net als ik buiten de boot waren gevallen, mochten we de fractie ondersteunen als burgerlid. Spannend, onwennig, maar vol goede moed.

Mores
Waar je als raadslid een vergoeding krijgt die je de mogelijkheid biedt om een dag minder te werken, heb je die mogelijkheid als burgerlid niet en je bent er toch best veel tijd mee kwijt. Niet alleen de fractievergaderingen, maar ook het volgen van de raadsvergaderingen en het bijblijven op allerlei politieke informatieavonden is noodzakelijk en dan heb ik het nog niet eens over in gesprek gaan met de stad en het voorbereiden van debatten. Ik vond het allemaal leuk, leerzaam maar ook ingewikkeld. Want hoe leer je de mores terwijl je het ´erbij´ doet? Natuurlijk is het voor iedereen anders, maar ik merkte toch verschillen toen ik tijdelijk een raadslid mocht vervangen.

Echie
… en toen was daar het telefoontje op die zondagmiddag. Natuurlijk zei ik volmondig JA! Meteen mijn werkgever gebeld en gezegd dat ik minder ging werken. De agenda in ibabs er op nageslagen en een planning gemaakt. De vrijblijvendheid die ik als burgerlid enigszins voelde was meteen weg. Het is voor het echie en dat voelt goed! En wat heb ik nog veel te leren, en wat is het leuk!

Over een jaar zijn de gemeenteraadsverkiezingen en door corona is het lastig om campagne te voeren, maar de kriebels komen alweer. Je ziet het in de raad, maar ook in het college van burgemeester en wethouders dat iedereen zich opmaakt voor de verkiezingen. Banden worden aangehaald en wandelingen worden gemaakt. Ik mag nog een jaar als raadslid aan de bak en ik ga er voor! Ik hoop jullie ook.

 

 

En als extraatje lees je hier onder de ervaring van Erik die een paar vergaderingen meeliep met de fractie. Om een kijkje in de keuken te nemen.

Erik: ‘Misschien herken je dit, Je stemt PvdA en bent korte of langere tijd lid van onze partij. Dan bekruipt je soms ‘t vage gevoel dat je iets moet doen binnen de PvdA. Maar wát is dan de vraag en hoe? En ben ik er wel geschikt voor? Als je niet uitkijkt gaat het moment voorbij en ga je weer over tot de orde van de dag.

Dat gebeurde mij ook, meerdere keren zelfs. Alleen dit jaar was het anders. Misschien door corona, ik weet ‘t niet. Dit jaar viel me een oproep op om mee te doen aan de Jan Schaper Leergang. Dit is een informatieprogramma voor alle partijleden die erover denken om op de kieslijst gaan staan voor de gemeenteraadverkiezingen.

Vanwege corona was de opzet wat anders dan gebruikelijk, de drie bijeenkomsten waren via Google meet in plaats van fysiek. De inleiders van de onderwerpen deden hun best om het zo interactief mogelijk te maken. En er waren regelmatig sessies in deelgroepjes zodat je met elkaar ideeën kon uitwisselen. Ik merkte dat de andere deelnemers dit ook inspirerend vonden. De samenstelling van de groep was divers, jong en minder jong, uit grote en kleine steden van Overijssel.

Na afloop van de leergang werd ik door Mart oude Egbrink van de fractie, samen met twee andere Zwolse Leden Niels en Emile, uitgenodigd om een paar fractievergaderingen en raadsvergaderingen bij te wonen. De raadsvergaderingen volgden we digitaal via de website van de gemeente. De fractievergaderingen hadden een hybride vorm, Een aantal (burger) raadleden waren fysiek aanwezig, op anderhalf meter, en een aantal digitaal. Anneke was ook digitaal aanwezig namens het Zwolse partijbestuur.

De sfeer tijdens de fractievergaderingen was opgewekt, open en natuurlijk zakelijk. Jan en Patty zaten de vergaderingen voor op een relaxte manier. Fractieleden steunden elkaar met adviezen en commentaar. Ook werden complimenten gemaakt voor de bijdragen tijdens de raadsvergadering. Fractieondersteuner Monique notuleerde en e-mailde deze ons kort na de vergadering. Zo kreeg ik een goed beeld van wat het raadswerk inhoudt. Bedankt voor jullie gastvrijheid en toelichting!

Dit allemaal hielp mij enorm om een positieve beslissing te nemen. Ik ga mij kandideren bij de selectiecommissie. En als je je afvraagt of dit ook iets voor jou is, ik leerde tijdens dit proces een aantal dingen over het fractiewerk:

  • je hoeft niet overal verstand van te hebben
  • je bent zeker niet te jong
  • je hoeft geen ervaring te hebben
  • en je kunt gewoon jezelf zijn.

Het Centrum voor Lokaal Bestuur van de PvdA en je fractiecollega’s ondersteunen je en zijn een grote bron van kennis. Ik begreep dat, vooral voor jongeren, die nog twijfelen er een shorttrack Jan Schaper leergang is. Dus, heb je interesse, doe het gewoon.’