Door op 13 januari 2016

Een nieuw asielzoekerscentrum in Zwolle

Het college van Zwolle legt aan de stad en aan de raad een voorstel voor om een nieuw asielzoekerscentrum te realiseren aan de Dokter van Thienenweg 1 waar nu het waterschapsgebouw is gevestigd.

De PvdA vindt het heel belangrijk dat we als stad meehelpen bij het opvangen van mensen die huis en haard hebben verlaten om geweld en oorlog te ontvluchten. We hebben dat als stad tot nu toe samen gedaan. De betrokkenheid van een grote groep Zwollenaren en het draagvlak onder inwoners is daarbij kenmerkend voor onze stad. De PvdA waardeert het dan ook zeer dat het college er voor kiest het huidige voorstel zorgvuldig met de stad en de raad te bespreken. De PvdA kijkt vol vertrouwen uit naar dit overleg.