Drie raadsvoorstellen voor een socialer Zwolle

8 februari 2022

Maandag 7 februari worden er besluiten genomen in de gemeenteraad. De PvdA doet een drietal voorstellen:

Met de motie ‘Geen race naar de bodem in de Spoorzone’ pleit de PvdA ervoor dat er géén peperdure kippenhokken gebouwd worden in de deelgebieden District-Z, Werkplaatsen en Lurelui-Oost, maar volwaardige woningen. Hier komen circa twaalf- tot vijftienhonderd woningen voor jongeren, starters en senioren. Er wordt gesproken dat de vloeroppervlak van deze woningen een ondergrens kent van 35m2 voor eenpersoonshuishoudens en 45m2 voor meerpersoonshuishoudens. Er is geen recent onderzoek dat aantoont dat senioren en starters in Zwolle specifiek behoefte hebben aan kleine en relatief dure appartementen. De PvdA wil, samen met CDA Zwolle en SP voorkomen dat er zo klein mogelijk wordt gebouwd tegen een zo hoog mogelijk huur- dan wel verkoopprijs.

De wethouder ontraadde de motie want hij gaf aan dat er altijd gekeken wordt naar de behoefte. Wij vonden het toch belangrijk dit signaal af te geven, dat haalde helaas geen meerderheid.

Een andere motie gaat over ‘De toekomst van TIEM’. De toekomst van TIEM is van groot belang om te zorgen voor een passende werkplek voor iedere Zwollenaar. In lijn met het rapport van RadarAdvies willen we TIEM de ruimte geven om zelf werkplekken te bieden en om een stevige rol te nemen in de samenwerking met bedrijven en instellingen. De inzet van het college leidt echter tot een kleinere rol voor TIEM en dat is volgens onze fractie zeer onwenselijk. Daarom roept PvdA samen met SP en D66 in een motie op om juist te investeren in TIEM als sociaal ontwikkelbedrijf en als regisseur in de keten.

De motie haalde helaas geen meerderheid. We blijven de ontwikkelingen rond TIEM nauwlettend volgen.

Ook dient de PvdA een amendement in om het voorstel over Hoofdlijnen van het Omgevingsplan, te wijzigen. Ze wil, samen met ChristenUnie, GroenLinks, SP, CDA, D66 en Swollwacht dat de gemeenteraad betrokken wordt en bindend advies kan geven zodra er op een locatie vijf of meer woningen worden gebouwd. En dat betekent ook dat de initiatiefnemer Zwollenaren – door verplichte participatie – moet betrekken bij kleine bouwinitiatieven in de stad.

Dit voorstel werd unaniem gesteund en dus aangenomen.