Door op 2 oktober 2017

Doe iets aan verpaupering Langenholterweg/Schoolstraat!

Vanavond vraag ik de wethouder tijdens de raadsvergadering wat hij gaat doen tegen de verpaupering aan de Langenholterweg/Schoolstraat. Vervuild terrein ligt al 30 jaar (!) braak en ontwikkelingen gaan telkens niet door. Gemeente is eigenaar van de grond, dus de PvdA wil zo snel mogelijk actie voor de omwonenden, duurt al veel en veel te lang.

Al zo’n 30 jaar lang ligt er een stuk vervuilde grond van de gemeente braak. Midden in een woonwijk. Omheind door hekken, met hoog gras, de restanten van de afgebrande school, in combinatie met de kraakpanden geeft dit een verpauperde indruk. De PvdA-fractie wil niet de hele geschiedenis van mislukte herontwikkelingsplannen en stadsvernieuwing van de afgelopen tientallen gaan herhalen in de raadszaal. Wij willen nu actie voor de omwonenden en voor de wijk. Wij willen van de wethouder horen dat dit verwaarloosde stukje buurt in de Diezerpoort op korte termijn aangepakt gaat worden. Concreet willen wij het volgende weten:

1. Wat gaat de gemeente op korte termijn doen om de verpaupering van dit gebied tegen te gaan?
2. Met welke oplossing kan de gemeente op korte termijn komen om een einde te maken aan de onzekere situatie waarin bijv. de familie Van Beek zich verkeert, wiens huis grenst aan het braakliggende terrein?
3. Op welke wijze worden de omwonenden betrokken bij deze plannen?
4. Op welke termijn kunnen zij verwachten iets te horen van de gemeente over de ontwikkeling van deze locatie?
Namens de PvdA Zwolle