De Omgevingsvisie blinkt uit in kortetermijndenken

Door Privé: Jan Slijkhuis op 13 september 2021

De Omgevingsvisie is het belangrijkste beleidsdocument dat de raad in deze periode vaststelt en dat de lijnen uitzet voor de fysieke ontwikkeling van Zwolle in – tenminste – de komende tien jaar. Dat zou naar zijn aard en betekenis een document moeten zijn dat – volgens de goede traditie in de Zwolse raad – kan rekenen op enthousiasme en brede instemming.

De fractie van de Partij van de Arbeid moet helaas concluderen dat deze Omgevingsvisie bij ons weinig enthousiasme oproept. Zo is de looptijd feitelijk beperkt tot twee jaar omdat het college en de coalitiepartijen weigeren de visie vast te stellen op het moment dat een besluit over de stadsuitleg kan worden genomen. De belangrijkste strategische beslissing over de fysieke ontwikkeling van Zwolle ontbreekt dus in dit stuk. Daarnaast stuiten wij bij het onderdeel wonen bij college en coalitie op een muur van onwil als het gaat om het bouwen van meer betaalbare woningen in deze stad: 40-40-20 is onbespreekbaar. De protesten tegen de woningnood klinken steeds luider, zoals gisteren in Amsterdam, maar in Zwolle is de norm 30-40-30 kennelijk heilig en onaantastbaar. Ook zijn wij niet te spreken over de ogenschijnlijke willekeur bij het bepalen maximale bouwhoogte specifiek in de Zwartewaterzone.

Daar staat tegenover dat de visie ook verbeteringen bevat ten opzichte van de ontwerp-versie. Zo is de keuze voor megagroei van de stad geschrapt (althans tot 2030) en is de mobiliteitsparagraaf een stevige aanzet tot een beleid waarin voetgangers, fietsers en OV eindelijk voorrang krijgen boven de particuliere auto.

Alles afwegende komt onze fractie tot de conclusie dat de Omgevingsvisie in zijn huidige vorm vooral uitblinkt in kortetermijndenken, dus niet af is en op afzienbare tijd stevige verbetering behoeft. Het is een zes met een dikke min. Daarmee krijgt Zwolle veel minder dan het verdient, maar in deze raad is dat op dit moment blijkbaar het hoogst haalbare. De Partij van de Arbeid zal zich in de toekomst blijven inzetten voor een Omgevingsvisie die wel de kwaliteit heeft waar onze stad en haar inwoners recht op hebben.

Voor dit moment geldt voor ons het gezegde: ‘als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan’ en zullen wij met tegenzin onze stem aan dit voorstel geven.

 

Eerder schreven we:

30 augustus 2021

Debat Mijn Zwolle van morgen – Omgevingsvisie

23 maart 2021

In wat voor stad willen we wonen? Debatbijdrage Omgevingsvisie

 

 

14 september 2020

PvdA wil meer tijd voor goede Omgevingsvisie – Debatbijdrage

 

 

Privé: Jan Slijkhuis

Privé: Jan Slijkhuis

Ik ben Jan Slijkhuis, jaargang 1957, geboren en getogen Zwollenaar en vader van twee volwassen kinderen (dochter 31, zoon 27 jaar). Ik woon in de Aa-landen. In het dagelijks leven werk ik bij de Provincie Fryslân als Europacoördinator. Dat werk omvat het bevorderen (in teamverband) van alles wat te maken heeft met de inzet van

Meer over Privé: Jan Slijkhuis