Door Redactie op 29 februari 2016

De Kafkamast aan de Maaslaan

In het park langs de Maaslaan in de Aa-landen komt een 40 meter hoge GSM-zendmast te staan. Niemand wil die toren daar: omwonenden niet, de gemeente niet, en de telecomproviders niet. Toch komt de mast er, midden in het park langs de Westerveldse Aa. De PvdA stelt hierover nu met spoed schriftelijke vragen aan het college. Mondelinge vragen zouden pas gesteld kunnen worden in de raadsvergadering van 7 maart a.s.

De zendmast voor mobiele telefonie staat nu nog op een flat van SWZ aan de Dollard. De woningbouwcorporatie heeft het huurcontract met de telecomproviders opgezegd. Om voldoende dekking voor mobiele telefonie en hulpdiensten te garanderen moet de mast dus worden verplaatst. De enige optie voor de nieuwe locatie is, zoals het nu lijkt, het park langs de Maaslaan.

Gefrustreerde omwonenden

Omwonenden van het park zijn boos en gefrustreerd door de gang van zaken. Dat bleek donderdag 25 februari op een informatiesessie in de Sionskerk, en ook al op een soortgelijke sessie in september van vorig jaar. Bewoners van de Leerinkbeek en de Westkreek voelen zich het kind van de rekening. De mast wordt hen, zo was op de informatieavond de tendens, door de keel gedrukt. Bovendien schoot de informatievoorziening vanuit de gemeente volgens hen veel te kort.

Meest frappante aan de informatieavond was echter dat snel bleek dat niemand van de aanwezigen wilde dat de mast wordt gebouwd. Niet alleen de bewoners zien het niet zitten, ook wethouder Van As en John van der Lee van T-Mobile gaven aan dat zij liever zouden zien dat de mast ergens op een dak blijft staan. Niemand die het wil, en toch gebeurt het. “Een Kafkaiaanse toestand,” vindt PvdA-raadslid Jan Slijkhuis. “Wij begrijpen dat GSM-masten nu eenmaal noodzakelijk zijn. De mast moet dus ergens staan. Maar de manier waarop de gemeente tot deze locatie is gekomen verdient geen schoonheidsprijs.”

De PvdA dient spoedvragen in bij het college. Wij willen van wethouder Van As weten:

* Deelt het college de mening van de PvdA dat de locatiekeuze op een ongelukkige manier tot stand is gekomen?

* Vindt het college net als de PvdA dat de informatievoorziening naar de wijk gebrekkig is geweest? Zo ja, op welke manier denkt het college in de toekomst de inwoners beter bij het proces te betrekken?

* De PvdA constateert dat het vertrouwen van inwoners uit de buurt in de gemeente een deuk heeft opgelopen. Op welke manier denkt het college het vertrouwen te herstellen?

Update 1: Naar aanleiding van onze schriftelijke vragen en de bezwaren die bewoners hebben ingediend, heeft de gemeente laten weten dat zij meer tijd neemt om te beslissen over de zendmast. In plaats van 11 maart, wordt nu uiterlijk 7 april een besluit genomen. Zo kunnen alle bezwaren mee worden genomen en zorgvuldig behandeld worden.

Update 2: Op 15 maart ontvingen wij bericht van Comité Opgepast Zendmast. Zij trekken in twijfel of de gemeente de buurtbewoners wel volgens haar eigen beleid heeft geïnformeerd. Het comité citeert hierbij het beleidsstuk van de gemeente over plaatsing van antenne-installaties. Daaruit blijkt onder meer dat de gemeente actief en open dient te communiceren met omwonenden over alle aspecten omtrent plaatsing van antenne-installaties. Reden voor de PvdA om een extra vraag aan het college te stellen. Wij vroegen het college of zij van mening is dat bij communicatie met de buurt het beleid inzake het plaatsen van telecommasten is gevolgd zoals dit in 2007 door de raad is vastgesteld. Wij wachten het antwoord van de wethouder af.

Redactie

Redactie

Heeft u vragen of opmerkingen? neem dan contact op met zwolle.pvda@gmail.com

Meer over Redactie