Door Redactie op 30 november 2016

Bijeenkomst Wonen met Adri Duivesteijn

Op woensdagavond 14 december a.s. om 20.00 uur komt Adri Duivesteijn naar Zwolle. Adri Duivesteijn is binnen de PvdA een zeer bekende politicus en vanaf 1975 actief bij de PvdA. Hij was namens de partij lid van de Eerste en Tweede Kamer, en ook geruime tijd actief als wethouder in Den Haag en Almere. Adri kent de portefeuille Ruimtelijke Ordening en Wonen als geen ander. De afgelopen maanden heeft hij deelgenomen aan de totstandkoming van het concept verkiezingsprogramma. Adri staat bekend om zijn uitgebreide kennis over het thema Wonen en schuwt discussie niet.

Hij zal ons meenemen in de historie van de volkshuisvesting vanaf 1900 en de wijziging van inzichten in de afgelopen decennia. Hij zal verder ingaan op de sociaal-democratische waarden en de rol die deze anno 2016 een rol spelen in het vormgeven van de volkshuisvesting en of en hoe deze hun neerslag hebben gekregen in het verkiezingsprogram.

Deze avond is ook Michiel Mulder aanwezig. Michiel is mede auteur van de nota Wonen van de PvdA en kandidaat kamerlid. Hij werkt bij het ECB en zal met cijfers ook ingaan op de Zwolse situatie.

Na de inleiding van Adri Duivesteijn en Michiel Mulder is er gelegenheid tot het stellen van vragen en belichten we een aantal stellingen.
Datum en tijd: woensdag 14 december 2016
Aanvang: 20.00 uur
De koffie staat gereed om 19.30 uur.
Plaats: Diezerplein 33, Zwolle
Opgave is gewenst. Via email: zwolle.pvda@gmail.com
Redactie

Redactie

Heeft u vragen of opmerkingen? neem dan contact op met zwolle.pvda@gmail.com

Meer over Redactie