Door op 23 juni 2015

Behandeling agenda Duurzaamheid

Afgelopen dinsdag werd een ambitieuze agenda Duurzaamheid Zwolle besproken. Deze agenda moet het maken van toekomstige keuzes vegemakkelijken. En als we zo ’n agenda goed op zijn waarde willen schatten, is het van belang om te weten wat dit college onder duurzaamheid verstaat. Duurzaamheid is door de jaren heen een containerbegrip geworden. Het begrip wordt te pas en te onpas gebruikt. Alles wat te maken heeft met maatschappelijk verantwoord leven, milieu, ecologie en toekomstgericht denken, wordt tegenwoordig onder duurzaamheid geschaard. In deze agenda ben ik geen begripsomschrijving of definitie tegengekomen. Je zou secuur lezend in deze agenda het begrip duurzaamheid op kunnen vatten als toekomstgericht. Deze agenda hanteert wel een hele grote container met een waaier aan onderwerpen! Eigenwijs als ik ben heb ik deze agenda dan maar beoordeeld vanuit de klassieke definitie uit 1987 van het Brundland rapport: “Duurzame ontwikkeling is de ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van de toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen”

Na deze theoretische klaagzang ben ik enthousiast wat er in Zwolle gebeurt aan initiatieven in het kader van duurzaamheid. In die zin ben ik het met het college eens dat we als Zwolle voorop lopen met een groot aantal initiatieven. Ook ben ik enthousiast over de stimulerende rol en toon van dit college naar initiatieven uit de stad op het gebied van duurzaamheid.

Toch enkele punten die ik wil benoemen. Er worden tientallen doelen en onderwerpen in deze agenda benoemd. Van particuliere initiatieven tot en met gemeentelijke bedrijsvoeringsdoelen. Eigenlijk zou ik ze allemaal wel willen doornemen. Want vaak is het me niet duidelijk waarom een dergelijk doel gesteld is en welke rol de gemeente heeft in dezen. Een voorbeeld: Er zijn in 2020 tien eco-scholen in Zwolle. Waarom maar 10? Waarom niet alle scholen? En wat is hier de rol van de gemeente? Bij vele doelen kan ik zulke vragen formuleren. Als we in 2020 deze agenda evalueren, kunnen we dan de rol en taak van het college dan ook controleren?

Nog een ander voorbeeld. Een doel wat inhoudelijk qua duurzaamheid een grote impact heeft: ten opzichte van 1990 is een reductie van 20% van de uitstoot van CO2 bereikt. Op zich geen vreemd doel, want hij past in de Europese afspraken. Maar gaan we die dan ook in Zwolle realiseren. En meten of bereken we de uitstoot van CO2 in de gemeente Zwolle? En hebben we de cijfers van 1990? Of is het een algemene Nederlandse doelstelling. Ja dan staat hij hier een beetje gratuit. En het wordt nog een hele opgave, de Co2 uitstoot is gelijk gebleven in 2013 ten opzichte van 1990 omdat we meer elektriciteit uit het buitenland hebben ingevoerd!

Ook zijn doelen geformuleerd binnen de ambtelijke organisatie, een prima zaak! Wat ik nog wel mis in deze agenda is een check van duurzaamheid van andere voorstellen van dit college. We hebben net de herinrichting van het Gasthuisplein gehad. Gaat die herinrichting ook duurzaam worden uitgevoerd? Met het aannemen van zo ’n ambitieuze agenda Duurzaamheid vind ik dat bij belangrijke voorstellen van het college zoals het Gasthuisplein een interne duurzaamheidscheck van belang is.

Concluderend: ik vind het een prima initiatief om een dergelijke agenda Duurzaamheid te schrijven. Qua betrokkenheid en toon is er niks mee. Echter in de uitwerking vind ik dat er nog wel een aantal slagen gemaakt kunnen worden. En dan zou ik beginnen met het begrip duurzaamheid.