Door op 19 juni 2017

Anoniem solliciteren: de Zwolse methode

Het zou niet uit moeten maken wat je achternaam is, of in welk jaar je geboren bent of als je solliciteert op een functie. Maar als je cv opzij wordt gelegd omdat je gezien je achtergrond of leeftijd misschien niet past binnen een team is dat toch echt arbeidsdiscriminatie. Deze term ligt gevoelig. Niet alleen binnen de gemeente, maar in het hele land. Daarvoor hoef je alleen maar te kijken naar wat Sylvana Simons en de discussie rondom Zwarte Piet teweeg hebben gebracht de afgelopen tijd.

Discriminatie gebeurt vaak onbewust, en op de arbeidsmarkt vooral bij de brievenselectie. Door het anonimiseren van persoonlijke gegevens krijgt iedereen een gelijke kans. Dat was onze insteek bij het indienen van de motie die vroeg om een proef met anoniem solliciteren. Daarnaast was ook bewustwording binnen de organisatie een belangrijk doel van de proef.

Onverwacht
We hadden het totaal niet verwacht, gezien het geringe aantal sollicitaties, ons bereikte toch ook wel hier en daar gemor vanuit sollicitanten die er juist moeite mee hadden dat ze zich niet helemaal konden presenteren op de manier dat ze wilden. Maar ook vanuit ambtenaren hoorden we niet louter enthousiaste verhalen over de proef. En tóch heeft de gemeente Zwolle een wijze gevonden, waarin sollicitanten in eerste instantie anoniem, maar later persoonlijk kennismaken. Hoe dat precies gaat werken kun je hieronder lezen en ook de volledige rapportage is online te raadplegen. Erg interessant voor organisaties die overwegen hiermee te gaan werken of voor raadsleden die overwegen ook een motie in te dienen :-)> InformatienotaMotieProefanoniemsolliciterenbijgemeenteZwolle

RapportageProefanoniemsolliciterengemeenteZwolleV1

Alle mitsen en maren uit de evaluatie zijn meegenomen en de organisatie kiest voor nu deze methode. Daar staat onze fractie helemaal achter. De gemeente geeft echt het goede voorbeeld en laat zien dat ze arbeidsdiscriminatie serieus neemt. Wij willen de gemeentelijke organisatie complimenteren met hoe ze deze proef hebben uitgevoerd en er nu vervolg aan willen geven.

Andere organisaties overtuigen
Nu willen we onze pijlen richten op andere organisaties in Zwolle om ook hen ervan te overtuigen dat het zinvol is de selectieprocedure onder de loep te nemen. Deze Zwolse variant van anoniem solliciteren kan als inspiratiebron dienen en daarom ben ik blij dat de wethouder heeft toegezegd dat wanneer andere geïnspireerde organisaties aankloppen bij de gemeente met vragen over de Zwolse proef, de gemeente zeker bereid is haar kennis met die organisaties te delen. Wethouder Jan Brink gaf zelfs aan dat hij de rapportage al een aantal keer heeft gedeeld buiten de gemeentelijke organisatie.