Door op 6 februari 2017

Alles bij elkaar houden, niemand aan de kant

Alles bij elkaar houden, niemand aan de kant. Bekende termen uit het verleden, anno 2017 heet het ‘inclusief arbeidsmarktbeleid’. Solidariteit is ook voor de sociaal democratie van vandaag in de gemeente Zwolle nog een springlevend begrip.

Gij en wij saam’ heet het in een oud gedicht van Albert Verweij. We moeten het samen doen. Verweij heeft het zo’n honderd jaar geleden al over een ‘rustloos pogen’, in ieder mens zit een veer die iedere weerstand tart.

U hoort het… dit is een onderwerp dat de PvdA aan het hart gaat. Vandaar dat wij het waarderen dat ook in deze gemeenteraad en in de samenleving door werkgevers en werknemers met warmte hierover wordt gesproken.

Het rondetafelgesprek dat op 23 januari plaatsvond vertoonde diezelfde betrokkenheid bij alle deelnemers en dat waren er heel wat. Een van de centrale vragen was steeds wat de rol van de overheid zou kunnen en moeten zijn. Doet de gemeente als onderdeel van de regio genoeg en krijgt Zwolle wel de kans de voortrekker te zijn die men wil zijn? Mij is bijgebleven directeur Hans Siccama van KZ Zwolle die trots was op de WEZO-medewerkers die in zijn bedrijf prima werk verrichten.

Ook nu het met de economie een stuk beter gaat is het schrijnend om te zien dat de arbeidsmarkt niet voor iedereen naar behoren functioneert. Het is terecht dat het college zich tot het uiterste inspant om ook werk te creëren bij de overheid en het bedrijfsleven voor de mensen met een wat grotere afstand tot de arbeidsmarkt. De Partij van de Arbeid steunt ten volle het beleid van het college. Wel hebben we een aantal vragen over de rol die onderwijs zou kunnen spelen.

  • Van de Twijn bereikte ons het voorstel om het onderwijs langer actief te doen zijn bij de eerste jaren waarin hun leerlingen gaan werken. Een Jobcoach vanuit het onderwijs zelf die de leerlingen uit hun schoolperiode al kennen. Dat is een voordeel boven een Jobcoach die pas later wordt ingeschakeld.
  • Volgens de Twijn is er reden tot zorg over jongeren die volledig en blijvend arbeidsongeschikt zijn: zij hebben een arbeidsvermogen maar onvoldoende loonwaarde om in het doelgroepenregister te komen.
  • De PvdA hecht zeer aan de doelen die gesteld zijn bij het arbeidsmarktbeleid. Worden die bij bedrijven en bij de gemeente wel gehaald?

De fractie van de PvdA beseft dat er grote stappen moeten worden gezegd om ook deze transformatie – de overheveling van taken van het rijk naar de gemeente – te doen slagen!

We zullen met elkaar – politiek en sociale partners – alle zeilen bij moeten zetten ook met steun van het onderwijs. De inzet is er bij alle betrokkenen en dat is hard nodig ook!