Door op 28 november 2014

Algemene Ledenvergadering PvdA Zwolle 26 november 2014

Afgelopen woensdag werd in ons regiokantoor aan het Diezerplein de Algemene Ledenvergadering georganiseerd. Zo’n ALV, zo was het bestuur ter oor gekomen, was vaak maar een saaie bedoening waar vooral organisatorische beslommeringen als benoemingen, begrotingen en jaarrekeningen afgepingeld moesten worden. Niet bepaald onderwerpen waar de gemiddelde Zwollenaar op een doordeweekse woensdagavond warm voor loopt of, laten we eerlijk zijn, waar het volbloed sociaaldemocratisch hart sneller van gaat kloppen.

Met een versgeschreven doeplan voor meer reuring in de partij in het achterhoofd nam het bestuur zich die verzuchting ter harte. We willen leven in de brouwerij, interessante sprekers en discussie in de zaal! Afgelopen woensdag lukte dat in aardig. De zaal wisselde met het bestuur en elkaar van gedachten over de onderwerpen op de agenda en partijvoorzitter Hans Spekman kwam van Sticht naar Oversticht om zijn visie te geven op de politieke actualiteit.

Hans vertelde over de grote opgaves waarvoor de sociaaldemocratie nog steeds gesteld is. Die opgaves zijn de reden waarom we destijds met de VVD in een kabinet zijn getreden. We zijn een partij die werkt vanuit idealen, en we willen die idealen ook daadwerkelijk dichterbij brengen. Dat is zeker nu een moeilijke opgave, maar de eerste resultaten zijn er. Resultaten als het kinderpardon, een begin maken met het onder controle brengen van de zorgkosten, een weer heel voorzichtig groeiende economie: daar mogen we trots op zijn. Want als wij niet trots zijn op wat de PvdA voor elkaar krijgt, wie moet dat dan wel zijn?

Uit de vragen die daarna aan de partijvoorzitter werden gesteld bleken de Zwolse PvdA’ers vooral bezorgd te zijn over hoe de partij in het land wordt gezien, en teleurgesteld te zijn over de manier waarop de PvdA in de media naar voren komt. “Veel journalisten lijken vooral aartslui,” vindt Hans Spekman. “Tegen luie journalistiek moet je vooral niet te keurig zijn. Ik ben niet keurig. Ik vecht keihard terug als ik denk dat ik genaaid wordt.” Dat is klare taal. Alles staat of valt met of we trots zijn op waar we voor staan.

Dan was er ook nog discussie. Vooral over de begroting, dat dan weer wel. Want het bestuur heeft wel een boel mooie plannen (waarover u in het toegezonden doeplan heeft kunnen lezen), maar de afdeling staat er financieel niet florissant voor. We komen jaarlijks zo’n €5.000,- tekort, vooral door de hogen kosten die we maken door de huur van het regiokantoor. De vergadering heeft dan ook besloten om of de financiën volgend jaar nu verbeteren of niet in ieder geval het huurcontract van het huidige pand zo snel mogelijk te beëindigen. Het hebben van een honk is mooi en nuttig, maar elke euro die we op dit moment in het kantoor steken is er één die we eigenlijk beter voor andere zaken kunnen gebruiken.

Discussie was er ook over de provinciale statenverkiezingen. Met Hans Nooter op de derde plek en in totaal zes kandidaten op de concept kandidatenlijst is Zwolle beter vertegenwoordigd dan vier jaar geleden. Zaak is wel die mooie positie op de gewestelijke vergadering op 29 november vast te houden. De vergadering heeft besloten te stemmen tegen verandering van de lijst en met vijf afgevaardigden is Zwolle zaterdag op volle oorlogssterkte present. Hopelijk kunnen we die maximale inzet vasthouden in de aanloop naar de verkiezingen, want een stevige campagne voor is noodzakelijk. Het gaat immers niet alleen om de toekomst van Overijssel, maar ook om de samenstelling van de Eerste Kamer.

Met twee nieuw benoemde leden gaat het bestuur zich in ieder geval vol inzetten om in de eerste helft van 2015 het fundament te leggen voor een nog energiekere en actievere afdeling. En hopelijk plukt u daar de volgende ledenvergadering de vruchten van!