Door op 7 februari 2017

160 woningen voor Reeve te overzien

Er moet langs de N50 tussen Zwolle en Kampen een exclusief, suburbaan waterrijk woonmilieu komen. Dat klinkt behoorlijk paradijselijk. Dat geldt echter niet voor de weg er naartoe. In 10 jaar tijd is er veel veranderd.

Waar Reeve in 2006 nog een van de 10 boegbeelden van Zwolle Kampen Netwerkstad was, is er van dat beeld niet veel meer over. Enerzijds door de vernietiging van het plan door de Raad van State, maar ook door het moeizame onderhandelingsproces tussen de gemeente Zwolle, Kampen en de provincie. En over het resultaat van deze onderhandelingen wilde de SP graag een debat. Hoewel bij de stemverklaringen over de agendering van dit debat al vrij duidelijk werd hoe verschillende partijen denken over dit resultaat, wil de PvdA graag onderbouwen op grond waarvan wij positief tegenover dit onderhandelingsresultaat staan.

In de eerste plaats vinden wij 160 woningen uit de middeldure en dure categorie te overzien. Tot 2013 ging het nog om 1100 woningen. Maar nu gaat het om 16 woningen per jaar,  om 2,5% van de 6000 woningen die we de komende jaren gaan in Zwolle gaan bouwen. De gevolgen voor de woningbouw in Zwolle zijn dus nihil. Hier zijn we vooral bezig met de opgave om meer sociale huurwoningen toe te voegen aan de woningvoorraad, moeten we ons dan druk maken om die paar woningen van boven de 3 ton?

Maar nog veel belangrijker dan het marginale effect dat dit besluit zal hebben op onze woningbouw, is de onderlinge solidariteit met onze Kamper buren. Want wat je er ook van vindt nu of van vond in 2006/7/8, Zwolle zocht een plek om te bouwen en Kampen had daar een geschikte plek voor. Er zijn afspraken gemaakt, zoals gezegd werd Reeve zelfs een boegbeeld van ons samenwerkingsverband met Kampen. En dan zouden we ze nu laten stikken? Wat onze fractie betreft geen denken aan.

Dus samenvattend: Zwolle draagt zo haar steentje bij aan een regionale woonbehoefte, aan een exclusief suburbaan waterrijk woonmilieu (hoewel ik nog weinig mensen exact die term heb horen bezigen in hun zoektocht naar een geschikte woonlocatie), maar er ligt nu een rapport dat die behoefte onderschrijft. Daar moeten we maar op vertrouwen. Maar eerst is de raad van Kampen aan zet in maart om te kiezen voor een definitieve GO of NO GO. Maar de PvdA in Zwolle vindt: we laten onze samenwerkingspartner niet zomaar in de kou staan.