Door Redactie op 1 mei 2016

1 meiviering Dag van de Arbeid

Op 1 mei herdenkt de PvdA Zwolle traditiegetrouw enkele bijzondere sociaaldemocraten van het eerste uur. Dan gaan op de begraafplaats Kranenburg de sociaal-democraten naar de graven van Gerardus Horreüs de Haas, ook wel de rode dominee genaamd, en Helmig Jan van der Vegt, één van de twaalf oprichters van de SDAP.  Bijzonder was vandaag de aanwezigheid van de kleinzoon van de rode dominee, Hans Horreüs de Haas. Hij deelde aan het graf van zijn grootvader enkele herinneringen over deze bijzondere socialist. Zijn overlijden en de begrafenis tijdens de Tweede Wereldoorlog mondde uit in een stilzwijgende demonstratie tegen de Duitse bezetters.

Eén van de aanwezigen in die stoet was vandaag ook aanwezig. Mevrouw T. van der Laan-Vogt,  inmiddels 94 jaar, herinnerde zich het gebroken glas in de Diezerstaat. Enkele dagen daarvoor waren na een aanval verschillende kruitschepen ontploft. Door de schokgolf vlogen de ruiten aan diggelen. Vandaag legden zij, haar man en Hans Horreüs de Haas de bloemen bij het graf van Gerardus Horreüs de Haas.

Gemeenteraadslid en historicus Jan Slijkhuis stond bij het graf van Helmig Jan van der Vegt bij het ontstaan van de SDAP en –vooral- bij de PvdA. Hij constateerde dat de PvdA in de wederopbouw en tijdens de latere stedelijke vernieuwing een grote rol had. Daarbij stelde hij nuchter vast dat de huidige positie van de PvdA wel eens beter is geweest, “om het maar voorzichtig uit te drukken.” De Haas en Van der Vegt staan volgens Jan Slijkhuis symbool voor de wilskracht van de sociaal-democratische beweging om onrecht niet te ontlopen, maar te bestrijden en die daarmee de tijdloze inspiratie biedt om door te gaan. “Omdat er voor sociaaldemocraten nog altijd een wereld te winnen valt, ook na 70 jaar PvdA.” Statenlid Hans Nooter kreeg de eer om de bloemen te leggen bij het graf van Van der Vegt.

Redactie

Redactie

Heeft u vragen of opmerkingen? neem dan contact op met zwolle.pvda@gmail.com

Meer over Redactie