14 maart 2014, om 19:30, De Havezate, Gombertstraat 350 | De Havezate, Gombertstraat 350

Verkiezingsdebat van integratie naar participatie

Organisator: Driezorg, Sticthing Turkse ouderen,, Chinese club het Zonnetje, Zwols orgaan Caribische en Antilliaanse Nederlanders.