12 maart 2014, om 19:00, ZHTC-sociëteit, Thomas a Kempisstraat 13 | ZHTC-sociëteit, Thomas a Kempisstraat 13

Verkiezingsdebat studentenvereniging ZHTC