Verkiezingsdebat – Stem van de ouderen

7 maart 2018, van 19:30 tot 21:30, De Terp, Radewijnsstraat 1 | De Terp, Radewijnsstraat 1

De Seniorenraad/Het COSBO (Centraal Orgaan Samenwerkende Ouderenbonden) houdt op 7 maart 2018 een verkiezingsbijenkomst gericht op de komende gemeenteraadsverkiezing. De aanvang is 19:30.

De kandidaten krijgen de gelegenheid hun programma inzake onderwerpen, die ouderen aangaan voor de komende zittingsperiode over het voetlicht te brengen.