20 augustus 2014, om 22:30, Wijkcentrum De Enk | Wijkcentrum De Enk

Stadsgesprek Zwarte Piet

De rechtbank van Amsterdam heeft geoordeeld dat Zwarte Piet een negatief stereotype van zwarte mensen is. Daarom moet burgemeester Eberhard van der Laan nadrukkelijk rekening houden met gevoelens van de zwarte gemeenschap bij het verstrekken van de vergunning voor de Sinterklaasintocht in de hoofdstad. Ook in Zwolle is er discussie en is het nog niet duidelijk hoe er zal worden omgegaan met een eventueel aangepaste versie van de Zwolse Zwarte Piet. De PvdA wil de diverse meningen die in de stad leven deze zomer bij elkaar brengen in de vorm van een stadsgesprek.

Het stadsgesprek vindt plaats op woensdag 20 augustus om 20:00 in wijkcentrum Holtenbroek in Holtenbroek. Aanwezig zijn onder andere de Zwolse rapper Glenn de Randamie (Typhoon). Typhoon heeft grote moeite met de huidige versie van Zwarte Piet: “Zwarte Piet is ontstaan in een tijd dat slavernij nog bestond en zwarte mensen voor minder werden gezien. Wie zegt me dan dat het niets te maken heeft met racisme? Wat mij betreft stoppen we gewoon met de schmink.” Ook Meine Boonstra van het Sinterklaasmuseum zal aanwezig zijn, ook al begrijpt hij de hele discussie niet: “Zwarte Piet heeft niets te maken met het slavernijverleden. Mensen weten te weinig over de herkomst. Het is gewoon een frivool figuur dat wat mij betreft kan blijven zoals hij nu is.” Rabia Madarun (voorzitter Participatieraad) kan zich inleven in standpunten van zowel de voor- als tegenstanders: “Ik hoop die avond een verbindende rol te kunnen spelen in dit debat, dat vaak toch heel scherp gevoerd wordt”. Voorzitter van City Centrum Zwolle Peter Pels – verantwoordelijk voor de organisatie van de Sinterklaasintocht – heeft aangegeven open te staan voor het gesprek en is ook present.

De PvdA nodigt geïnteresseerden uit de stad van harte uit deel te nemen aan het gesprek.