17 maart 2014, om 10:45, Sbo Facet | Sbo Facet

Presentatie actieplan Jeugdzorg

Op maandag 17 maart van 9:45 – 10:45 presenteren lijsttrekker voor de PvdA Zwolle Nelleke Vedelaar en Tweede Kamerlid Loes Ypma een actieplan Jeugdzorg op Sbo Facet aan de Palestrinalaan 915. Er zijn diverse mensen uit het veld aanwezig zoals Mathieu Bootsveld van Facet, Hans de Quartel van De Kern, genodigden van Bureau Jeugdzorg en het wijkteam. Thema’s: de sociale wijkteams (Zorgsaam Palestrinalaan), jeugdzorg, passend onderwijs en huiselijk geweld.
Pers(fotograaf) is van harte welkom. Contact via patty.wolthof@gmail.com / 0641767599