3 mei 2016, om 20:00, Regiokantoor, Diezerplein 33 Zwolle | Regiokantoor, Diezerplein 33 Zwolle

Openbaar Vervoer onder druk

Het Openbaar Vervoersysteem in Overijssel en dus Zwolle gaat op de schop. Op 11 mei bespreken Provinciale Staten de nieuwe Openbaar Vervoer Visie, een herinrichting van het bestaande beleid. De reorganisatie gaat gepaard met een forse bezuiniging en zal ook gevolgen hebben voor het(stads)busvervoer in Zwolle en de regio.

Het OV wordt in het voorstel georganiseerd in twee blokken. Een kernnet OV met de (regionale) treindiensten plus een beperkt aantal regionale buslijnen; en een mobiliteitsmix voor nieuwe vormen en voor minder frequent busvervoer. In die mix zitten ook de Zwolse stadslijnen. De OV-functie van de regiotaxi verdwijnt en het doelgroepenvervoer WMO wordt een verantwoordelijkheid van gemeenten.

Wie dat even op zich laat inwerken ziet de consequenties: afbouw van regionale en lokale busdiensten, gecombineerd met kansen voor andersoortig en flexibel aanbod (vrijwillige buurtbusjes, elektrisch fietsen, Uber-achtige afroepdiensten etc.).

Dat roept veel vragen op. Een goed georganiseerd en betaalbaar openbaar vervoer is voor de PvdA een absolute prioriteit. Wat vinden we van een forse uitdunning van het Zwolse stadsvervoer? Wat spreken we af over werkgelegenheid bij de OV-bedrijven, de veiligheid, bereikbaarheid en frequentie van alternatief vervoer?

Op dinsdag 3 mei gaat PvdA-Statenlid Hans Nooter uit Zwolle daarom met leden in gesprek over de gevolgen van de komende bezuinigingen in het OV. We nodigen u graag uit om mee te denken en te discussiëren.

Wanneer: 3 mei, 20:00 uur
Waar: Regiokantoor, Diezerplein 33