Het ondernemersdebat Zwolle

15 maart 2018, van 17:30 tot 20:00, De Groote Sociëteit | De Groote Sociëteit

Op 15 maart organiseert de Maatschappij (De maatschappij voor nijverheid en handel departement Zwolle), deze keer samen met De Groote Sociëteit, een debat in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen.

Aan de hand van een achttal stellingen zullen onder leiding van ervaren gespreksleider, de heer Robert van ’t Wout, vertegenwoordigers van de Zwolse politieke partijen die op dit moment in de raad vertegenwoordigd zijn, met elkaar en met de zaal in debat gaan.

Vragen rondom de economische uitdagingen waar Zwolle voor staat zullen uiteraard centraal staan,maar ook de bereikbaarheid van Zwolle en duurzame investeringen zullen aan de orde komen.

Het debat zal plaatsvinden in de Tuinzaal van de Groote Sociëteiten aanvangen om stipt 17.30 uur. U kunt vanaf 17.00 uur inlopen