28 mei 2017, om 13:00

Fietstocht PvdA Zwolle en Hattem in teken van IJsselbiënnale

Zondag 28 mei om 10.00 uur houden PvdA Zwolle en PvdA Hattem een fietstocht van ruim drie uur in en rond Hattem. De tocht voert langs de IJssel, het landelijk gebied tussen Hattem en Wapenveld en deels over de Veluwe. De fietstocht staat onder meer in het teken van de te houden culturele IJsselbiënnale, de ontwikkelingen van meer ruimte voor natuur in het landelijk gebied tussen Hattem en Wapenveld, en de problematiek van wilde zwijnen en verdroging van de Veluwe.

Vanaf 14 juni tot en met 29 september wordt de culturele IJsselbiennale gehouden. 27 internationale kunstenaars tonen hun werken langs de IJssel, tussen Kampen en Doesburg. We lichten tijdens de fietstocht een tipje van de sluier op.

Bij Hattem gaat de IJsselvallei, nat en laag, over in de Veluwe, hoger en droger. Dit maakt dat het landschap en de flora en fauna in dit gebied bijzonder. In het najaar van 2016 is er een convenant getekend waardoor meer dan 120 hectare landbouwgrond wordt omgezet naar natuur, beheerd door de boeren zelf. Meer natuurlijk beheer van de uiterwaarden, aanpassingen voor overstekende dieren, en extra recreatiepaden zijn voorbeelden van de maatregelen.

Hattem is het startpunt van de Veluwe en waar menigeen fietst, wandelt en geniet van haar schoonheid. De Veluwe kent ook haar zorgen. Tijdens de fietstocht wordt hierover meer vertelt.
Praktische informatie

Deelname is gratis.

Zwollenaren: starttijd en startpunt: 10.00 uur; kantoor PvdA Zwolle, Diezerplein 33 te Zwolle.
Hattemers: starttijd en startpunt 10.30 uur; zijde Hattem pontje Zwolle-Hattem.

Opgave is gewenst: zwolle.pvda@gmail.com of Anneke Speelman, telefoon 06 20 60 53 58 (’s avonds).