7 juni 2016, om 22:00, Regiokantoor, Diezerplein 33, Zwolle | Regiokantoor, Diezerplein 33, Zwolle

Decentralisatie in het sociaal domein: succes of illusie?

Op dinsdag 7 juni organiseert de PvdA Zwolle een discussieavond over de decentralisatie van zorg, jeugdhulp en werk.

Sinds 1 januari 2015 zijn Nederlandse gemeenten verantwoordelijk voor jeugdzorg, hulp bij het vinden van werk en het bieden van zorg aan ouderen en langdurig zieken. Door decentralisatie naar gemeentelijk niveau zouden zorg, werk en jeugdhulp meer persoonlijk worden, met minder regeltjes, snellere hulp en goedkopere zorg.

Althans, dat was het ideaal. Inmiddels zijn we in de praktijk meer dan een jaar verder. Hoe staat het met de decentralisatie van het sociale domein? Hebben we daadwerkelijk meer grip op ons leven? Is de regeldruk verminderd en krijgen Zwollenaren de op maat gesneden zorg die ze was beloofd? Of moeten we concluderen dat critici gelijk hebben als ze zeggen dat de transitie eigenlijk een ordinaire bezuiniging was, een sloopkogel door het huis van de verzorgingsstaat dat nota bene door sociaaldemocraten is opgebouwd?

Discussieavond

PvdA-voorzitter Edwin Broekman verwacht dat het een interessante avond wordt. Oud-journalist en PvdA-ideoloog Joop van den Berg leidt op 7 juni de discussie. Hij leidde acht jaar de Wiardi Beckmanstichting, de denktank van de partij, en was fractievoorzitter in de Eerste Kamer.

“Iedereen heeft wel eens met de decentralisatie te maken gehad, of kent iemand die dat heeft gehad,” zegt Broekman. “Nu is de vraag, voldoet het nieuwe stelsel aan sociaaldemocratische waarden als vrijheid, gelijkheid en solidariteit, of worden burgers uitgeleverd aan de willekeur van het keukentafelgesprek?”

Waar: Regiokantoor, Diezerplein 33
Wanneer: dinsdag 7 juni, 20:00. Inloop met koffie en thee vanaf 19:30

Opgave kan via zwolle.pvda@gmail.com en is wenselijk, want bij grote interesse wordt uitgeweken naar een andere locatie.

Het wordt een dynamische discussie met ruimte voor beschouwing en kritiek. We hopen u te zien op dinsdag 7 juni!