1 mei 2016, om 10:15

1 mei-viering op begraafplaats Kranenburg

De PvdA nodigt u van harte uit voor de jaarlijkse 1 mei-viering op begraafplaats Kranenburg in Zwolle. Dit jaar staan we stil bij het 70-jarig bestaan van onze partij en mogen we in het bijzonder Hans Horreüs de Haas verwelkomen.

70 jaar sociaaldemocratie
We leggen ook dit jaar weer bloemen bij de graven van Gerardus Horreüs de Haas en Helmig Jan van der Vegt. De ‘rode dominee’ Gerardus Horreüs de Haas verzette zich tijdens de oorlogsjaren fel tegen de jodenvervolging. Helmig Jan van der Vegt was één van de oprichters van de SDAP, de voorloper van de PvdA.

Hans Horreüs de Haas en het Zwols raadslid Jan Slijkhuis zullen bij de graven een toespraak houden. Hans Horreüs de Haas staat stil bij de waarden van zijn grootvader en van de sociaaldemocratie. Jan Slijkhuis gaat in zijn toespraak in op de viering van 70 jaar PvdA en alles dat in de afgelopen decennia is bereikt.

Huldiging jubilarissen
Wethouder Nelleke Vedelaar staat stil bij de jubilarissen van de PvdA.

Datum, tijd en locaties
De bijeenkomst vindt plaats op zondag 1 mei 2016 op begraafplaats Kranenburg aan de Kranenburgerweg 5 te Zwolle. We verzamelen om 10.15 uur bij de kapel bij de ingang van de begraafplaats. Na de bloemlegging en toespraken sluiten we rond de middag feestelijk af in theehuis Agnietenberg met een kopje koffie, thee en iets lekkers. We huldigen dan ook onze jubilarissen.
Zowel leden van de Partij van de Arbeid als belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om deze bijeenkomst bij te wonen.

Voor vervoer wordt, waar nodig, gezorgd. Neemt  daartoe contact op met onze secretaris Lennart Rietman, tel. 06 49 25 08 88 of email: zwolle.pvda@gmail.com

Wij hopen u op 1 mei te zien!