1 mei-viering

Door Redactie op 1 mei 2019, van 10:00 tot 13:00, begraafplaats Kranenburg | begraafplaats Kranenburg

Met veel plezier nodigen we je uit voor de jaarlijkse 1 meiviering om 10.00 uur op begraafplaats Kranenburg in Zwolle. Dit jaar is het centrale thema 100 jaar Vrouwenkiesrecht – Vrijheid om te kiezen. We mogen daartoe twee provinciale Statenleden in ons midden verwelkomen, ons aftredend StatenlidAnneke Beukers en Statenlid Hans Nooter. Je bent van harte welkom!

100 jaar Vrouwenkiesrecht – Vrijheid om te kiezen
Het lijkt zo normaal dat iedere Nederlander vanaf 18 jaar kan stemmen bij verkiezingen voor de Tweede Kamer, de Provinciale Staten, Gemeenteraad en het Europees Parlement. Maar pas in 1917 werd in Nederland het passief kiesrecht voor vrouwen ingevoerd. Vrouwen konden toen voor politieke functies gekozen worden, maar mochten zelf niet stemmen. Op 9 mei 1919 stemde de Tweede Kamer in grote meerderheid voor actief vrouwenkiesrecht, een jarenlang proces waarvoor hard is gestreden. Die verworvenheid dat mannen en vrouwen in vrijheid mogen stemmen, is iets om te vieren. En dit gebeurt in 2019 op heel veel plaatsen in Nederland. Op onze 1 meiviering staan we stil bij het thema, de kracht van vele vrouwen en de strijd die ze leverden? Maar ook wie was eigenlijk onze eerste Overijsselse vrouwelijke politicus? Welke onderwerpen vond ze belangrijk? En nu: zetten vrouwen andere onderwerpen op de agenda dan mannen? Ons Statenlid Anneke Beukers zal bij de bloemenlegging bij het graf van Helmig Jan van der Vegt – één van de oprichters van de SDAP, de voorloper van de PvdA – dieper ingaan op het thema. Welke tips geeft ze ons mee? Wat doen wij als mannen en vrouwen met onze verworven vrijheid? Waar gaan we en moeten we nog voor op de barricades?

Bij het graf van Gerardus Horreüs de Haas zal Hans Nooter ingaan op het thema Vrijheid om te kiezen, tevens het thema van de 4 en 5 meiviering. Onze vrijheid om te mogen kiezen beperkt zich niet tot kiesrecht alleen. Binnen de regels van de wet kunnen we doen en laten wat we willen. Dit schept verantwoordelijkheden met zich mee. Verantwoordelijkheden om deze vrijheid te beschermen en te koesteren. Maar ook verantwoordelijkheden naar de ander toe. Immers, op de wereld zijn onze vrijheden nog niet gewoon. En betekent jouw vrijheid dat de ander minder vrij is? Nemen we verantwoordelijkheid voor onze keuzes? Welke dilemma’s brengt dit met zich mee?

Anneke en Hans zullen samen met een vertegenwoordiging van de Jonge Socialisten bloemen leggen.

Huldiging jubilarissen
Voorzitter Anneke Speelman zal aan het eind van het programma in uitspanning Agnietenberg stilstaan bij de jubilarissen van de PvdA. Een van onze vrouwelijke leden zal de Willem Dreespenning ontvangen. In dit jaar van 100 jaar Vrouwenkiesrecht is dit wel heel toepasselijk.

Datum, tijd en locatie
De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 1 mei 2019 op begraafplaats Kranenburg aan de Kranenburgerweg 5 te Zwolle. We verzamelen om 10.00 uur bij de kapel bij de ingang van de begraafplaats en lopen vanaf 10.15 uur naar de graven. Na de bloemlegging en toespraken sluiten we de ochtend feestelijk af in theehuis Agnietenberg met een kopje koffie, thee, iets lekkers, muziek, huldiging van de jubilarissen en is er alle gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan over de twee thema’s. Het programma sluit af om circa 13.00 uur, waarna alle onze 75-plus leden die niet aanwezig zijn een roos thuis ontvangen.

Zowel leden van de Partij van de Arbeid als belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om deze bijeenkomst bij te wonen.

Redactie

Redactie

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op via e-mail: fractie@pvdazwolle.nl

Meer over Redactie